Gelderland van Morgen

Gelderland van Morgen: meer plantaardig voedsel en minder voedselverspilling

Natuur en Milieu Gelderland werkt samen met Greendish en tal van partners aan het verduurzamen van het voedselaanbod in Gelderland. Focus ligt daarbij op minder voedsel verspillen en meer plantaardig eten. Het programma is in januari 2022 gestart en loopt tot juni 2024. Inmiddels zijn er meer dan honderd deelnemers uit de domeinen horeca, zorg en catering. Met een mooie spreiding door heel Gelderland is er een bijzondere beweging op gang om het voedselaanbod in de hele provincie te verduurzamen.

Wat houdt het programma in?

Tijdens het programma adviseert en begeleidt Greendish bedrijven om het voedselaanbod te verduurzamen en gezonder te maken. Hierbij is ook veel aandacht voor het verbeteren van marges en gasttevredenheid. Joris Heijnen, directeur Greendish: “Met het programma zetten we een flinke ambitie neer. Zo willen we in de horeca, catering en zorg meer dan 10 miljoen borden ‘vergroenen’ en 15 tot 25% minder voedsel verspillen. Dit moet een CO2-reductie opleveren van 30-40%.”

Wat levert het op?

Er worden goede resultaten behaald op kostenbesparing, minder verspilling, meer inzicht in inkoop en minder CO2 uitstoot. Er tot nu toe maar liefst 317 ton CO2-eq bespaard. Dit staat gelijk aan 35 autoritjes rond de wereld. Een veelbelovende tussenstand: omdat het programma nog loopt en veel ondernemers nog bezig zijn met het traject zal de uiteindelijke besparing veel groter zijn.

Kleine stappen, groot effect

Van de ondernemers die bezig zijn met het thema voedselverspilling, staat de teller op 26.835 kilo minder verspild voedsel. Gemiddeld gaat dit per ondernemer over 20-60% minder verspilling. Bij ziekenhuis St Jansdal is het resultaat groter: maar liefst 65% minder voedselverspilling. Door het aanpassen van de menukaart met meer plantaardige eiwitten wordt per bedrijf 10-30% CO2-eq bespaard. Meedoen is daarnaast ook voor de ondernemers zelf van grote waarde: het levert inzicht op in de eigen bedrijfsvoering, tevreden gasten, doorgaans meer inkomsten, én het milieu is erbij gebaat.

Hotel Restaurant Bertram uit Bredevoort deelt:

“De meest waardevolle zaken die we uit dit project hebben gehaald zijn; meer inzicht, betere communicatie naar de gasten en het team, beter hergebruik van voedselresten, het zelf klaarmaken van producten en gerechten, kostenbesparing én margeverbetering.” – Siebrand Miedema, gastheer bij Hotel Restaurant Bertram

Doel

Provincie Gelderland wil de hoeveelheid voedselafval en verspilling met 50% verminderen. Daarnaast wil provincie Gelderland de dierlijke eiwitconsumptie van consumenten verminderen en het aandeel plantaardig eiwit in de totale consumptie vergroten. Zo werkt Gelderland aan zorgvuldiger gebruik van grondstoffen en een klimaatneutraal Gelderland in 2050. Provincie Gelderland subsidieert 50% van de kosten van Gelderland van Morgen.

Gemeenten dragen bij

Gemeente Arnhem, Druten, Wijchen, Berg en Dal, Nijmegen en Harderwijk zijn aangesloten bij Gelderland van Morgen. Zij stimuleren ondernemers in hun regio om mee te doen, en leveren een financiële bijdrage aan de deelnamekosten van ondernemers die aan de slag willen.

Samen met partners

De uitvoering van het programma wordt met tal van partners gedaan voor een zo groot mogelijk bereik en impact. Partners zijn Greendish, Natuur en Milieu Gelderland, VoedselSurplus, Orbisk, Alliantie Voeding in de Zorg, Bidfood en Stichting Goeie Grutten.

Meer informatie en meedoen?

Alle informatie over het project en de resultaten zijn te vinden op Gelderland van Morgen. Het is tot 31 december 2023 mogelijk om je aan te melden.

Tags:
Profiel Ingrid Kerkvliet

Ingrid Kerkvliet

Projectleider korte ketens, voedsellandschappen, gezonde leefomgeving