Citizen science

Samen meten: citizen science

Op allerlei manieren verzamelen Gelderlanders informatie over hun omgeving: ze tellen vogels, vlinders of verkeersbewegingen, meten luchtkwaliteit en brengen zwerfafval in kaart. Al die gegevens dragen bij aan wetenschappelijke kennis. Ook beleidsmakers kunnen die kennis goed gebruiken.

Platform Gelderse meetnetwerken

Platform Gelderse meetnetwerken

Zulke projecten, waarin burgers gegevens verzamelen, noemen we citizen science: wetenschap met burgers.

Het is best een klus om zo’n meetnetwerk op te zetten, de deelnemers betrokken en gemotiveerd te houden en alle gegevens te verzamelen en te verwerken. Een platform kan daarbij helpen. We werken daarom aan een platform om al deze initiatieven te verbinden en te ondersteunen.

Voordelen van het platform

Voordelen van het platform

Zo’n platform voor burgermeetnetwerken of citizen science werkt twee kanten op:

 • inwoners vinden gemakkelijk meetprojecten waar ze aan mee kunnen doen;
 • de meetprojecten vinden hier deelnemers voor hun onderzoek, en kunnen kennis met elkaar uitwisselen.
Een platform: hoe en wat?

Een platform: hoe en wat?

Het doel van het platform is om met betrokken burgers te werken aan een gezonde Gelderse leefomgeving.

Enkele voorbeelden:

 • in samenwerking met Pientere Tuinen meet je de biodiversiteit in je eigen tuin;
 • met het Tel-Raam tel je verkeersbewegingen;
 • met behulp van wildcamera’s kan het leven in de achtertuin en/of parken inzichtelijk worden gemaakt;
 • samen met Zwerfinator kun je het zwerfafval in je eigen omgeving in kaart brengen en analyseren;
 • met fijnstofmeters kan de luchtkwaliteit worden gemeten.

In de loop van de tijd voegen we meer onderzoeken toe aan het platform.

Dit gaan we doen

Dit gaan we doen

Het platform:

 • biedt een overzicht van meetprojecten in Gelderland;
 • brengt alle burgermeetnetwerken bij elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren;
 • organiseert bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en het delen van ervaringen en resultaten;
 • helpt bij het schrijven van beleidsadviezen en persberichten over de resultaten van het meetproject.

Hoe nu verder?

Het is heel leuk om te ontdekken wat er allemaal al gebeurt op het gebied van citizen science! We bespreken met de onderzoekers van deze projecten over hoe een platform hen kan helpen. We zijn ook in gesprek met gemeentes over hoe zij de verzamelde gegevens kunnen gebruiken bij het maken van goed beleid.

In de provincie Utrecht bestaat zo’n platform al: Samen Meten Utrecht. De Utrechtse Natuur en Milieufederatie deelt de daar opgedane kennis met ons. Daarnaast werken we samen met Good City Sense.

Natuurlijk vragen we ook onze leden naar hun ideeën. Want jullie zijn op allerlei manieren actief betrokken bij je eigen leefomgeving, dus jullie hebben vast ideeën over wat dit platform voor je kan betekenen.

Wordt vervolgd dus!

Profiel Ingrid Kerkvliet

Ingrid Kerkvliet

Projectleider korte ketens, voedsellandschappen, gezonde leefomgeving