Boer&Buur met Natuur

Boer&Buur met Natuur

Met het project ‘Boer&Buur met Natuur’ ontstaan samenwerkingen tussen boeren en hun omgeving. Het doel? De beweging vergroten van boeren die een omslag maken naar natuurinclusieve landbouw. Want juist de landbouw kan een grote bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland. Met Boer&Buur met Natuur ondersteunen we het proces naar natuurinclusieve landbouw door boeren en burgers te verbinden.

24 samenwerkingen in Nederland

In totaal zijn er 24 coalities gevormd, verdeeld over de twaalf provincies. Deze coalities bestaan bijvoorbeeld uit boeren en bewoners die samen investeren in natuurinclusieve landbouw, of in actie komen voor hun gezamenlijke leefomgeving. In Gelderland ondersteunen we twee projecten: het voedselnetwerk IJsselmarke rondom Brummen, en een ketenproject voor duurzame graanteelt bij Nijmegen.

IJsselmarke

IJsselmarke

Voedselnetwerk in de zuidelijke IJsselvallei

IJsselmarke is een van de eerste lokale voedselnetwerken in Nederland die (naast gezond en eerlijk voedsel) het versterken van de biodiversiteit en het in stand houden van het unieke landschap als doel hebben. IJsselmarke is een initiatief van een groep burgers uit het Landschapsnetwerk Brummen en omvat het gebied rondom Brummen, Eerbeek, Voorst, Dieren, Loenen en Klarenbeek  Samen met boeren en ‘waarmakers’ (producenten) wordt de verbinding gemaakt met consumenten in de streek. IJsselmarke is in 2023 gestart en wil komende jaren toegroeien naar een bestendig netwerk voor gezond voedsel, biodiversiteit en landschap.

 

Op de foto: Karin Heijink en Paul Opdam van IJsselmarke.

Regio Nijmegen

Regio Nijmegen

Lokaal graan op de streektafel

In de regio Nijmegen wil vereniging voor landschapsbeheer De Ploegdriever brood, bier en pasta van lokaal geproduceerd graan uit natuurinclusieve teelt op de streektafel brengen. Boeren, verwerkers (molenaars, bakkers, brouwers), afnemers (winkels, thuisbakkers) en organisaties vormen een lokale keten die de granen telen, verwerken en vermarkten. Doel is het vergroten van de biodiversiteit op de (graan)percelen. En met als resultaat natuurlijk lekkere en gezonde graanproducten voor de lokale markt. Een aantal voorloper-boeren doet al mee.

 

Op de foto: Emile Hagelen van Herenboeren Lingezegen, Tiny Wigman van Via Natura, Arno van der Kruis en Karina Hendriks van De Ploegdriever en Joren Merkus van Bakkerij Grondig.

Over Boer & Buur met Natuur

Toekomstbestendige landbouw

Projectleider Hub Jongen vertelt: “We zien dat boeren die willen omschakelen naar natuurinclusief daarbij de hulp van burgers kunnen gebruiken. Die kunnen helpen via de boodschappentas, met tijd en kennis en soms ook als investeerder. Met dit programma geven we de samenwerking tussen boer en buur een duw in de rug. Door kennis en ervaringen te delen, netwerken aan elkaar te koppelen en te kijken wat wél kan. Zo bouwen we aan een beweging van onderop”.

Meer weten

Kijk op www.boerenbuurmetnatuur.nl voor meer informatie.

Profiel Ingrid Kerkvliet

Ingrid Kerkvliet

Projectleider korte ketens, voedsellandschappen, gezonde leefomgeving

Dit project is tot stand gekomen met de steun van de Nationale Postcode Loterij. We werken samen met Caring Farmers, Herenboeren, Land van Ons, Lenteland en Burgerboerderijen. Beeld header: Mark van Stokkom voor Herenboeren Nederland.