Boer&Buur met Natuur

Boer&Buur met Natuur

Met het project ‘Boer&Buur met Natuur’ ontstaan samenwerkingen tussen boeren en hun omgeving. Het doel? De beweging vergroten van boeren die een omslag maken naar natuurinclusieve landbouw. Want juist de landbouw kan een grote bijdrage leveren aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland. Met Boer&Buur met Natuur ondersteunen we het proces naar natuurinclusieve landbouw door boeren en burgers te verbinden.

24 samenwerkingen in Nederland

In totaal zullen er 24 coalities worden gevormd, verdeeld over de twaalf provincies. Deze coalities bestaan bijvoorbeeld uit boeren en bewoners die samen investeren in natuurinclusieve landbouw, of in actie komen voor hun gezamenlijke leefomgeving. Dat zorgt onder meer voor nieuwe vormen van gemeenschapslandbouw en korte keten-projecten.

Toekomstbestendige landbouw

Projectleider Hub Jongen vertelt: “We zien dat boeren die willen omschakelen naar natuurinclusief daarbij de hulp van burgers kunnen gebruiken. Die kunnen helpen via de boodschappentas, met tijd en kennis en soms ook als investeerder. Met dit programma geven we de samenwerking tussen boer en buur een duw in de rug. Door kennis en ervaringen te delen, netwerken aan elkaar te koppelen en te kijken wat wél kan. Zo bouwen we aan een beweging van onderop”.

Over Boer & Buur met Natuur

Gelderse boeren en buren gezocht

Wij zoeken Gelderse boeren en ‘buren’ die mee willen doen. Het programma is bedoeld voor boer(en) en buren met ambities. Jullie doel is om samen een aantal slagen te maken in de transitie naar natuurinclusieve landbouw, meer biodiversiteit en meer verbinding met ons voedsel. Samenwerking is een belangrijke drijfveer, binnen je eigen coalitie, maar ook met anderen die dezelfde ambities hebben. Als boer(en) en buren heb je elkaar al gevonden, óf je hebt concrete plannen waarvan de ander een essentieel onderdeel vormt.

Meer weten & aanmelden

Wil je meer weten over hoe jij als buur of boer kunt deelnemen aan dit initiatief? Bezoek dan de website www.boerenbuurmetnatuur.nl voor meer informatie en om je aan te melden voor ‘Boer&Buur met Natuur’. Samen kunnen we de landbouw transformeren en bouwen aan een duurzame toekomst!

Aanmelden als coalitie

Dit project is tot stand gekomen met de steun van de Nationale Postcode Loterij. We werken samen met Caring Farmers, Herenboeren, Land van Ons, Lenteland en Burgerboerderijen.

Profiel Ingrid Kerkvliet

Ingrid Kerkvliet

Projectleider landbouw, voedsel en gezonde leefomgeving