Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De Omgevingswet heeft zes kerninstrumenten, waaronder de Omgevingsvisie. Dit is een strategische beleidsvisie voor de lange termijn op de gehele fysieke leefomgeving. Eén van de uitgangspunten is het in samenhang bezien van ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De Omgevingsvisie vervangt dan ook alle huidige strategische beleidsdocumenten die over de fysieke leefomgeving gaan.
Het rijk, de provincies en gemeenten stellen elk een eigen Omgevingsvisie op. De beleidsdoelen uit de Omgevingsvisie worden vervolgens uitgewerkt in een Omgevingsplan, een Omgevingsverordening en/of programma’s.