Wie doet er mee in middengebied Stedendriehoek

Wie doet er mee in middengebied Stedendriehoek?

Versterking van de biodiversiteit, verfraaien van het landschap, verduurzamen van de landbouw, maatregelen voor klimaatadaptatie: we kunnen aan de slag in het middengebied van de Stedendriehoek!

8 februari 2024

Dus kom maar door met de initiatieven!

Inwoners, agrariërs, (recreatie)ondernemers, natuurorganisaties of -werkgroepen en grondeigenaren in dit gebied kunnen ideeën aandragen zoals:

  • Samenwerking tussen een agrarisch ondernemer, natuurterreinbeheerder en waterschap voor natuurinclusieve landbouw.
  • Het natuurvriendelijk inrichten van een watergang.
  • Landschapsinrichting voor de das langs een recreatieterrein of agrarisch perceel.

Hoe werkt het?

Vanuit Natuur en Milieu Gelderland krijg je begeleiding bij de organisatie en procesbegeleiding van het initiatief. Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland is beschikbaar voor inspiratie, kennis, ondersteuning en advies bij het opstellen van een natuurbedrijfsplan, kringloopplan of biodiversiteitsplan.

De gemeenten Apeldoorn en Voorst en Waterschap Vallei en Veluwe stellen financiering beschikbaar voor deze initiatieven.

Het gaat om het gebied tussen het toevoerkanaal bij Teuge, de A50, Klarenbeek, Bussloo en Twello, ook wel bekend als het Brongebied Grote Wetering.

Meer informatie

Neem voor meer informatie (liefst voor 1 maart 2024) contact op met Maarten Witberg: m.witberg@natuurenmilieugelderland.nl en 06-29 33 35 76 of Gemeente Voorst, Ben Roeterd: b.roeterd@voorst.nl en 06-30 60 18 52.

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling