Werksessie Omgevingswet

Werksessie Omgevingswet voor natuurorganisaties

Op wat voor manier heeft de invoering van de Omgevingswet gevolgen voor natuurorganisaties?

7 december 2023

We organiseerden een bijeenkomst voor professionele natuurorganisaties die vanuit hun doel en werk met ruimtelijke ordening en de Omgevingswet te maken krijgen.

Doel van de bijeenkomst was onze collega-natuurorganisaties te ondersteunen in hun voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet, vanuit de volgende vragen:

  • Waar moet mijn organisatie op voorbereid zijn in het eerste jaar?
  • Wat gaat er op langere termijn gebeuren dat raakt aan onze belangen?
  • Waar moet mijn organisatie op voorbereid zijn wat betreft participatie?

Leerdoel was voldoende praktische kennis te verkrijgen:

  • Globaal inzicht in het stelsel van de Omgevingswet: hoe de wet in elkaar zit, welke wetten er in opgaan, wat de voornaamste uitwerkingen zoals het Besluit activiteiten Leefomgeving en het Besluit kwaliteit Leefomgeving.
  • Basiskennis van procedurele verschillen voor de vergunningverlening.
  • Inzicht in de impact van de invoering van de wet op het omgevingsbeleid.
  • Globaal verkennen hoe we om kunnen gaan met langer lopende processen zoals de overgang naar omgevingsplannen tot 2032, maar ook met ruimtelijke processen, van regioarrangementen tot lokale initiatieven

Deelnemers aan de werksessie kwamen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Kroondomein Het Loo en Nationaal Park Hoge Veluwe.

Inleider was Daan Hollemans, promovendus aan de Open Universiteit (bij Raoul Beunen). Hij heeft ons een schat aan informatie gegeven. Ook gaf hij ons drie werkopdrachten – over participatie, borging van belangen en terreinbeheer – om na te denken over belangrijke aspecten van de nieuwe wet voor het werk van natuurorganisaties. Daan is er in geslaagd om de deelnemers, ons incluis, klaar te stomen voor de nieuwe wet.