Werksessie Omgevingswet voor leden

Werksessie Omgevingswet voor onze leden

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet voor betrokkenheid van inwoners bij omgevingsplannen? Wat verandert er en welke kansen zijn er? We organiseren een werksessie voor onze leden en lidorganisaties.

25 januari 2024

Op 1 januari is het zover, de definitieve invoering van de Omgevingswet. Deze komt in de plaats  van een groot aantal wetten over natuur, ruimtelijke ordening en milieu.

Als Vereniging Natuur en Milieu Gelderland zijn we druk bezig ons voor te bereiden op deze nieuwe wet. Ook onze aangesloten organisaties willen we daarbij ondersteunen.  Daarvoor organiseren we op 16 februari een werkbijeenkomst in Arnhem (locatie volgt nog). Inloop 13 uur, start 13.30, tot ongeveer 16 à 16.30 uur.

We hebben Daan Hollemans, specialist op het gebied van ruimtelijke ordeningsrecht, bereid gevonden om ons te begeleiden en een inleiding te verzorgen. Hij doet op dit moment aan de Open Universiteit promotieonderzoek naar de totstandkoming van de Omgevingswet, dus kan ons er alles over vertellen.

Waar gaat het om?

Tijdens deze middag staat centraal wat er voor natuur, milieu en omgevingskwaliteit verandert na invoering van de omgevingswet.

  • Wat verandert er, wat blijft hetzelfde? De nieuwe omgevingswet is bedoeld als “beleidsneutraal”. Dat betekent in grote trekken dat er aan de inhoud van wetten niets verandert, maar dat ze anders geordend worden en dat soms andere begrippen worden gebruikt. Maar volgens de nieuwe wet verandert in een aantal gevallen wel wie het bevoegd gezag is (rijk, provincie of gemeente). Wat is het verschil tussen een bestemmingsplan en een omgevingsplan? En hoe zit het met de nieuwe instrumenten Omgevingswaarden en Programma?
  • Hoe zit het met participatie? Met de nieuwe omgevingswet wordt ook beoogd dat de betrokkenheid van de burger verschuift van “zienswijze en beroep achteraf” naar “participatie vooraf”. Voor belangenorganisaties betekent dat nogal wat. Het kan positief uitpakken omdat onze visie beter wordt vertaald in plannen. Maar wat gebeurt er als de participatie niet goed wordt georganiseerd? Hoe kunnen we daar als belangengroepen invloed op uitoefenen?

De belangrijke vragen zijn:

  • Waar moeten we op voorbereid zijn in het eerste jaar? Denk aan werken met het omgevingsloket.
  • Wat gaat er op langere termijn gebeuren wat raakt aan onze belangen? Denk aan het omgevingswet-bestendig maken van gemeentelijke omgevingsplannen.
  • Waar moeten we op voorbereid zijn wat betreft participatie?

Wat gaan we doen?

Daan Hollemans verzorgt een inleiding over de wet en de bijbehorende ministeriële besluiten. Daarna gaan we in groepjes aan de slag. In elk geval over participatie, maar afhankelijk van jullie vragen zijn andere deelonderwerpen mogelijk.

Vraaggericht werken, kennis delen

Heb je specifieke vragen, laat het alvast weten!

Heb je al kennis van (onderdelen van) de nieuwe omgevingswet en zou je die willen delen? Dat horen we ook graag.

Als je je aanmeldt, ontvang je een kort vragenformulier dat we zullen gebruiken bij de voorbereiding van de bijeenkomst.

Wie kan zich aanmelden?

De werksessie is in eerste instantie bedoeld voor onze aangesloten lidorganisaties die zich met ruimtelijke zaken bezig houden. Ook individuele leden kunnen zich aanmelden. De sessie zal wel behoorlijk technisch van karakter zijn.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de Omgevingswet werksessie in Arnhem op 16 februari via dit formulier.

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling