Water, de blauwe motor

Klimaatgeneraal Tom Middendorp over water en conflicten

Voormalig Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp zet zich tegenwoordig als generaal buiten dienst in als ambassadeur van de urgentie van klimaatmitigatie en van het tegengaan van verdere klimaatverandering.

Klimaatmitigatie urgent

Als Commandant der Strijdkrachten zag Tom Middendorp hoezeer klimaatverandering en het toenemend tekort aan water een belangrijke aanjager zijn voor spanningen en conflicten. Als generaal buiten dienst werd hij ambassadeur van de urgentie van klimaatmitigatie en van het tegengaan van verdere klimaatverandering. Hij ging steeds meer zijn netwerk inzetten om talloze inspirerende initiatieven verder te helpen en schreef het boek ‘Klimaatgeneraal’.

Voor een bomvolle – en nogal kleurrijke – zaal in Apeldoorn hield Tom Middendorp op 8 maart een interessante presentatie. Hij verwacht een toename van migratiestromen als gevolg van klimaatverandering en waterconflicten. Hij is echter allesbehalve somber en presenteerde inspirerende voorbeelden. “Mensen die groot denken en klein beginnen, kunnen een enorm verschil maken.” Zo zijn verschillende relatief simpele constructies uitgevonden om, met behulp koeling door zonnepanelen, in de woestijn water uit de lucht te laten condenseren.

Water op de Veluwe

De lezing gaf inspiratie en rijke voeding voor enkele korte pitches en een paneldebat ‘Veluwe, de blauwe motor’.

Peter Smits (Bekenstichting) gaf een toelichting op het watersysteem van de Veluwe, onze gróótste zoetwatervoorraad, die we echter aan het uitputten zijn: de beken verdrogen.

Annemiek van Loon (wethouder gemeente Epe) pleitte ervoor het water op de Veluweflank beter vast te houden. Zo voorkomen we natte voeten in de dorpen en bouwen we een watervoorraad op voor droge tijden.

Alex de Meijer (Natuur en Milieu Gelderland) gaf een toelichting op het Manifest voor een groen-blauw Gelderland, met voorstellen van vijf natuurorganisaties. Hij hoopt op voldoende besef van urgentie in de nieuw te vormen provinciale en waterschapsbesturen. “We moeten nu doorpakken en werken aan systeemherstel.”