Volop waardering voor Petra bij afscheid als directeur

Volop waardering voor Petra Souwerbren bij afscheid

In grote getale en van ver over de provinciegrenzen kwamen mensen afscheid nemen van Petra als directeur van Natuur en Milieu Gelderland.

24 april 2024

Er waren mensen van natuur- en landbouworganisaties, ambtenaren van provincie, gemeenten en waterschappen, en politici van links tot rechts op het politieke spectrum. Het maakte mooi zichtbaar hoe ze met haar motto ‘altijd in gesprek blijven’ daadwerkelijk contacten en verbindingen tot stand heeft gebracht, en daarmee brede waardering heeft geoogst.

Nadat bestuursvoorzitter Margreet van Gastel haar had toegesproken, kreeg Petra zelf het woord. “Directeur zijn van vereniging Natuur en Milieu Gelderland is interessant en veelzijdig. Het is ook intensief, want het vergt altijd ‘aan’ staan.”

Dat deed ze graag, niet alleen als ‘werk’, maar “omdat ik mijn energie en kunde graag inzet om een steentje bij te dragen aan een duurzame wereld. Ik voel me verbonden aan die missie en aan alle mensen waarmee ik dat samen heb gedaan.”

Rechtvaardigheid, verbinding en perspectief

Petra memoreerde de ontwikkeling die ze vanaf haar studententijd heeft doorgemaakt. Wat begon met een gevoel over rechtvaardigheid ontwikkelde zich via een mening op basis van kennis naar een overtuiging over het belang van verbinding en perspectief.

“Ik herinner me de Moedige gesprekken van het landbouwnetwerk Food Valley met ondernemers, bestuurders, bankiers en natuurbeschermers. Moedige gesprekken vanuit het delen van waarden en oprechte interesse in de zorgen van een ander. Zorgen zijn er veel in de landbouw. Zorgen zijn er net zozeer bij natuurorganisaties, omdat de inzet voor broodnodig natuurherstel in gevaar is. Het moedige gesprek is niet de route naar snelle oplossingen, maar wel een antwoord op verlies aan vertrouwen en polarisatie.”

Inspirerende resultaten

Kort na Petra’s aantreden was er de evaluatie en programmering voor het Gelders Energie Akkoord. In diezelfde tijd periode werd de samenwerking met landbouworganisaties opgebouwd. Petra: “Trots ben ik op de inzet van zoveel partijen in het  Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Blij ben ik ook met de samenwerking met de andere Gelderse natuurorganisaties, die niet alleen professioneel goed loopt, maar ook zeer collegiaal is. We bouwden mee aan de Gelderse aanpak voor stikstof en het landelijk gebied.”

Petra heeft ook een belangrijke rol gespeeld in landelijke samenwerkingen, waaronder bij de totstandkoming van het Aanvalsplan Landschap en aan de overlegtafel voor het – helaas niet gesloten – landbouwakkoord.

Moed

“De politiek verandert; Ik maak me zorgen over politiek waar tegenstellingen uitvergroot worden, en een consistente aanpak voor grote opgaven ontbreekt. Voor ons betekent het dat we wendbaar moeten zijn; steeds moeten analyseren wat er nodig is voor gezonde natuur en een gezonde leefomgeving in Gelderland. Wat niet verandert is dat samenwerking nodig is om over sectorale belangen heen te kijken. Ik wens jullie de moed die nodig is om die verbindingen te blijven leggen en de regie te nemen om aan duurzame oplossingen te werken.”

Dat ze dat zelf in de jaren bij Natuur en Milieu Gelderland volop in praktijk heeft gebracht, blijkt wel uit de hartelijke woorden van al die verschillende gasten.

Mooi om te zien en een prachtige erfenis om als vereniging op verder te bouwen!