Verkiezingsdebat over de natuur in Gelderland

Verkiezingsdebat over de natuur

Gelderland is prachtig. Hoe zorgen we ervoor dat dat zo blijft? Natuur, landschap en ruimte staan onder druk. Op 7 maart gaan de politieke partijen met elkaar in debat over hun plannen voor natuur en klimaat.

De Gelderse natuur is een belangrijke reden waarom het in deze provincie zo fijn wonen is. Natuur draagt bij aan ons welzijn, aan een gezonde leefomgeving en trekt bovendien toeristen.

Maar die natuur staat onder druk. Ten eerste omdat lucht- en watervervuiling, verdroging en versnippering de kwaliteit van de natuur aantast. En ten tweede omdat er ook ruimte nodig is voor andere opgaven, zoals woningbouw en landbouw.

Wat vindt Gelderland?

Gelderlanders vinden dat er meer moet gebeuren om natuur te beschermen en te herstellen, blijkt uit recent onderzoek. Zij noemen vooral het bestrijden van droogte, beschermen van natuur, oplossen van het stikstofprobleem en het aanleggen van verbindingszones en nieuwe natuur. Ook vinden zij dat er voldoende ruimte en rust voor dieren moet zijn.

Ook vinden Gelderlanders dat boeren natuur en landschapsbeheer in hun bedrijfsvoering moeten opnemen en dat die inspanningen om een passende financiële beloning vragen. Zij vinden dat het Rijk hier samen met de provincie de financiële verantwoordelijkheid voor heeft.

Wat vinden Gelderse partijen?

De Gelderse politiek staat voor ingewikkelde en soms pijnlijke keuzes. Tijdens het debat zullen de politici kleur moeten bekennen. Welke afwegingen maken zij tussen economie en ecologie, of zien ze mogelijkheden om dat te combineren? Niet alles kan – voor alle ruimtelijke plannen zou 1,8 keer Gelderland nodig zijn. Daarom kijken we in dit debat voorbij de verkiezingsbeloftes en vragen we politici hun prioriteiten toe te lichten.

Datum: 7 maart 2023
Tijdstip: inloop 19.30 u; start debat 20.00 u
Locatie: De Rozet, Arnhem
Debatleider: Rob Berends, journalist bij De Gelderlander

Bijwonen? Aanmelden kan hier. 

Samenwerkende natuurorganisaties

Voor dit debat werken wij samen met de vier andere Gelderse natuurorganisaties:
Geldersch Landschap & Kasteelen
Natuurmonumenten
IVN Natuureducatie
Stichting Landschapsbeheer Gelderland