Veel belangstelling voor fietsexcursie ‘Toekomst van de landbouw’

21 juli 2022

Veel belangstelling voor fietsexcursie ‘Toekomst van de landbouw’

Op vrijdag 15 juli 2022 organiseerden we een fietsexcursie naar twee boeren die zich elk op eigen manier met natuurinclusieve landbouw bezighouden. De fietsexcursie is de eerste bijeenkomst rondom het thema ‘Toekomst van de landbouw’. Medewerker Welmoed Rijpkema geeft een kort verslag van een geslaagde excursie.

Op de boerderij van Jan Willem Breukink in Brummen

 

Wat een mooie groep was het! De 40 geïnteresseerde deelnemers, variërend van jong tot oud, vormde het peloton een mooi gevarieerd gezelschap.

 

Pieter Brouwer, Tonden

De tocht startte over de IJsselbrug op weg naar Tonden. We komen aan op het bloeiende grasland van Pieter Brouwer, waar hij een gangbaar melkveebedrijf met 70 koeien en 50 hectare land heeft. Pieter is getrouwd en heeft naast een dochter geen opvolger van het bedrijf.

‘Gelukkig niet,’ zegt hij, want het bedrijf ligt tussen drie Natura 2000 gebieden en heeft mogelijk geen toekomst. Toch is hij op verschillende manier bezig met natuurinclusieve landbouw, wat hem onder andere het keurmerk “Planet Proof” opleverde.

Pieter nam ons mee naar zijn kruidenrijke graslandschap en vanuit de deelnemers kwamen veel vragen. Een geslaagde eerste stop.

 

Jan Willem Breukink, Brummen

Een uur later vervolgen we onze route naar Jan Willem Breukink in Brummen. Vanwege het project ‘Ruimte voor de Rivier’ in 2016 is hij verplaatst naar de huidige locatie. Ook Jan Willem weet de groep te boeien met alles wat hij de afgelopen jaren heeft geleerd over het belang van een goede, gezonde bodem. Hij staat open voor nieuwe ideeën en toepassingen op zijn bedrijf en kijkt ook naar te toekomst, waarin hij graag een boerderijwinkel aan huis wil hebben.

Om vier uur loopt de excursie ten einde. Een aantal deelnemers vertrekt terug naar Station Zutphen, terwijl een deel nog op de boerderij blijft om meer vragen te stellen.

Al met al keek ik tevreden terug op een mooie en leerzame excursie. Er heerste een open sfeer waarin kennis gedeeld kon worden en oprechte belangstelling werd getoond. Er kwam dan ook veel interactie op gang en nog hoor ik de enthousiaste reacties: ‘Wat is het hier mooi!’

Ook weten hoe het eruit zag? Klik hier en bekijk de foto’s op Facebook.

Tags: