Tweede aflevering Podcast ‘Op de bres voor een groene RES’ 

8 december 2021

Tweede aflevering Podcast ‘Op de bres voor een groene RES’

De tweede aflevering van onze nieuwe podcastserie Op de bres voor een groene RES staat online. Netwerkdirecteur Annie van de Pas neemt je als luisteraar mee naar Brabant en het Utrechtse Houten. We zoomen uit en kijken we naar de regionale energiestrategie (RES) als geheel. Wat heeft een bestuurder nodig voor een succesvolle en groene RES? 

De gasten

In de eerste aflevering reisden we af naar Wijk bij Duurstede, waar de gemeente inzet op schone energieprojecten die in het landschap passen. Een mooi voorbeeld van hoe het kan: natuurvriendelijke zonneparken aanleggen. Toch gebeurt het nog te weinig. Wat is er vanuit de landelijke overheid nodig om de RES tot een goed einde te brengen? Je hoort het in de tweede aflevering. Annie van de Pas gaat in gesprek met Kay Cesar (senior scientist TNO, Consortium Zon in Landschap), Paul van Dijk (coördinator REKS Hart van Brabant) en Hilde de Groot (wethouder duurzaamheid in Houten en bestuurlijk trekker van RES U16).

Het doel van de serie

Met deze podcastserie willen de Natuur en Milieufederaties ambtenaren en beleidsmakers inspireren om de kansen die er zijn voor natuur en landschap te omarmen. Uitdagingen worden mogelijkheden. We leren van experts en ervaringsdeskundigen hoe zij zorgvuldig rekening houden met de natuur bij duurzame energieopwek op land.

Aanpakken klimaat- en biodiversiteitscrisis

Als de wereldwijde temperatuur met meer dan 1,5 graden stijgt, wordt het leven op aarde heel onaangenaam. Schone energie uit natuurlijke bronnen zoals wind en zon zijn dus essentieel voor een duurzame toekomst. Tegelijkertijd moeten we ook de natuur beschermen.

De bouw van zonne- en windparken staat soms op gespannen voet met het behoud van het Nederlandse landschap en de natuur. Daarnaast hebben we ook nog een biodiversiteitscrisis op te lossen. Het een hoeft niet ten koste te gaan van het ander: we moeten kijken naar regionale en lokale mogelijkheden om de duurzame energietransitie te laten slagen.

Toolbox en documentaire

De podcast is niet het enige handvat dat wij bieden op het gebied van de natuurinclusieve energietransitie. Naast de podcastserie is er ook een toolbox gemaakt met nuttig gereedschap voor beleidsmakers om aan een natuurinclusieve energietransitie te bouwen. Daarnaast geeft onze documentaire Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie een kijkje in de keuken bij meerdere inspirerende energietuinen en zonneparken.

Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.