Succesvolle Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag

Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag benadrukt kansen voor duurzaam ondernemen

Op 14 november verzamelden meer dan 200 boeren en geïnteresseerden zich bij Suzie’s Farm in Aalten voor de allereerste Gelderse Natuurinclusieve Landbouwdag. Het evenement bood een dag vol inspiratie, met boeiende sprekers en workshops. Het belangrijkste advies dat naar voren kwam was: ‘Blijf in gesprek en doe wat je gelukkig maakt als ondernemer – de kansen liggen voor het oprapen.’

Petra Souwerbren en dagvoorzitter Jan Arie Koorevaar

Petra Souwerbren, directeur van Natuur en Milieu Gelderland en mede-initiatiefnemer van Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, opende de dag, gevolgd door spreker Alex Datema – voorheen voorzitter van BoerenNatuur en tegenwoordig directeur van Food & Agri bij de Rabobank.

Financierbaarheid

Datema benadrukte dat duurzaamheid even zwaar wordt meegewogen als financierbaarheid bij het verstrekken van leningen. De regel geldt in voor de gehele keten die de Rabobank financiert. En dat geldt zeker ook voor de primaire sector, benadrukt Alex Datema.

Hij verwacht dat in 2040 40% van de landbouw hoogproductief/hightech zal zijn, 40% natuurinclusief, en 20% multifunctioneel. Alle bedrijven moeten iets doen met natuur en landschap. Maar hier ligt niet een verdienmodel. Hiervoor heeft de Rabobank de term ‘True Value’ in het leven geroepen. Niet alleen de kosten moeten worden betaald maar ook de waarden die natuurinclusief ondernemen oplevert op gebied van bijvoorbeeld meer biodiversiteit en schoon water.

Gedeputeerde Harold Zoet

Gedeputeerde Harold Zoet en LTO Noord-voorzitter Bert Zandman deelden hun visies op natuurinclusieve landbouw. Helaas kon Harold Zoet niet aanwezig zijn en gaf hij zijn visie op de landbouw in Gelderland per video. Zijn boodschap is: “Doe wat bij je past. Ga met ons in gesprek over de mogelijkheden. Er liggen volop kansen en wij willen ons als provincie inzetten dat er een langdurige zekerheid is en dat dit ook een goed verdienmodel is voor de toekomst.”

Workshops

In twee rondes konden de deelnemers kiezen uit zes workshops, zoals over bodemgezondheid, verdienmodellen, landschap en biodiversiteit, water en klimaat, en gewasbescherming. Deelnemers kregen inzicht in de financiële mogelijkheden van natuurinclusief ondernemen en werden geïnspireerd door succesverhalen van boeren die al stappen in deze richting hebben gezet.

Inspiratie voor de toekomst

Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland wil elke boer in de provincie inspireren en ondersteunen om stappen te zetten naar een duurzame toekomst waarin landbouw en natuur elkaar versterken. De eerste Natuurinclusieve Landbouwdag was een succesvolle stap in die richting.

 

Tags: