Ruimte voor Defensie

Ruimte voor Defensie?

Onder de naam Nationaal Programma Ruimte voor Defensie zoekt het ministerie van Defensie naar uitbreiding van militaire oefenterreinen. We volgen deze plannen op de voet vanwege de mogelijke gevolgen voor de natuur. Op een zienswijze kregen we een antwoord van maar liefst 645 pagina’s…

Procedurele stand van zaken

Het ministerie van Defensie publiceerde een “Notitie Reikwijdte en detailniveau voor het Plan-MER over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie” op 15 december 2023.

We dienden een zienswijze in op 10 februari 2024 , samen met stichting Gelders Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten en ARK Rewilding Nederland. We waren bepaald niet de enigen: er zijn 2200 reacties ingediend bij het ministerie!

Het antwoord op al die zienswijzen is in één document gezet: de Nota van Antwoord, van 31 mei.

Natuurbeschermingsrecht en andere regelgeving voor de kwaliteit van de leefomgeving blijven wat ons betreft gehandhaafd.

Nota van Antwoord

Op enkele punten worden onze zorgen gedeeld en geadresseerd:

  • we vroegen of het zoekgebied Springlocaties kan worden ingeperkt. Dat is gedaan.
  • we wezen op het belang van voldoende detailniveau op het moment dat er onomkeerbare beslissingen worden genomen die later opnieuw passend beoordeeld moeten worden. Dit wordt erkend; er blijft enige ruimte voor heroverweging. We moeten hier wel alert blijven.

Andere punten neemt het ministerie niet mee. Zo komt er geen ‘meest milieuvriendelijk alternatief’ en ook geen document ‘Huidige situatie en autonome ontwikkeling’.

Verstoring door geluid en uitstoot ligt op de loer.

Hoe nu verder?

Voor het grootste deel zijn de antwoorden geruststellend bedoeld: de vragen en zorgpunten krijgen een plaats in het onderzoek.

We wachten voor nu het planMER af (de milieueffectrapportage voor het plan Ruimte voor Defensie) en zullen dan reageren. Daarbij is het uitgangspunt dat we ons niet uitlaten over nut en noodzaak van de plannen van defensie. Wel verwachten we dat het natuurbeschermingsrecht en andere regelgeving voor de kwaliteit van de leefomgeving zal worden gehandhaafd.

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling