Opluchting: natuurherstelwet gaat door

Opluchting: Europese natuurherstelwet aangenomen

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met het voorstel voor de Europese Natuurherstelwet. De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties reageren opgelucht, want natuurherstel in Europa komt hiermee een stap dichterbij. Hun gezamenlijke verklaring:

12 juli 2023

“Die wet is essentieel om het verlies aan planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen, maar ook om schoon drinkwater en duurzame voedselvoorziening voor de toekomst zeker te stellen. Nu is er groen licht zodat we echt werk kunnen maken van natuurherstel in Europa en dat is hard nodig,” zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens de coalitie.

Groene en gezonde toekomst

De natuurorganisaties vinden het meer dan terecht dat het Europees Parlement uiteindelijk heeft gekozen voor een groene en gezonde toekomst. Teo Wams, directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten: “Gezonde ecosystemen maken het land beter bestand tegen klimaatverandering. Als de natuur gezond is en een stootje kan hebben, ontstaat ook in Nederland weer ruimte voor nieuwe bedrijvigheid en de bijbehorende ontwikkeling.”

Breed draagvlak voor natuurherstelwet

De steun in de samenleving voor een Europese Natuurherstelwet is groot. Eerder spraken meer dan 100 grote bedrijven, 7.000 wetenschappers, honderden Nederlandse ambtenaren en ruim 1 miljoen burgers zich uit vóór een natuurherstelwet.

Deze gezamenlijke reactie werd ondertekend door: Greenpeace, IUCN NL, IVN Natuureducatie, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en het Wereld Natuur Fonds.

Tags: