Ondertekening samenwerking IJsselvallei

Bekrachtiging samenwerking brengt IJsselvallei in nieuwe stroomversnelling

Als één van elf partijen hebben wij onze handtekening gezet onder de samenwerking in de IJsselvallei.

25 januari 2024

De ondertekening bevestigt de toewijding om samen te werken aan de uitvoering van het Masterplan IJsselvallei. Overheden, natuurorganisaties, de agrarische sector en toeristische ondernemers slaan de handen ineen om de IJsselvallei de mooiste vallei van Nederland te maken.

Wolbert Meijer, voorzitter van de Bestuurlijke tafel Masterplan IJsselvallei en wethouder in de gemeente Heerde, benadrukt het belang van deze gezamenlijke inspanning: “Gaaf dat verschillende organisaties en overheden hun handtekening zetten. Samen gaan we de gemaakte plannen uitvoeren. Daarmee werken we samen met bewoners, boeren en buitenlui aan de mooiste vallei van Nederland.”

De samenwerking resulteert in concrete projecten zoals het project Brongebied Grote Wetering. De aanplant van de eerste boom eind 2023 is een tastbaar bewijs van de voortgang en betrokkenheid van de partners. Bovendien wordt de IJsselvallei een nieuw LEADER-gebied*, waardoor er uitvoeringsmiddelen beschikbaar komen voor initiatieven in het gebied. In de komende maanden kunnen geïnteresseerde organisaties en inwoners meer informatie verwachten over de subsidiemogelijkheden. Deze recente ontwikkelingen markeren de overgang van plannen naar tastbare acties.

Masterplan IJsselvallei

Sinds 2019 werkt het gebied al samen aan een integraal gebiedsproces, het Masterplan IJsselvallei. Betrokken ‘streekhouders’ werken daarin samen aan drie maatschappelijke uitdagingen: klimaatadaptatie, de doorontwikkeling van de landbouw met aandacht voor een vitale bodem en biodiversiteit, en het bevorderen van cultuurtoerisme en leefbaarheid.

We streven daarbij naar integrale gebiedsontwikkeling, waarbij deze drie maatschappelijke opgaven samen met lokale initiatieven en de specifieke kwaliteiten van de IJsselvallei in samenhang worden bezien. Dit resulteert in een allesomvattende gebiedsontwikkeling met aandacht voor de koppelkansen tussen de verschillende uitdagingen en lokale initiatieven. Een korte film illustreert deze visie en laat kansenzieners en kansenpakkers aan het woord.

Ideeën? Meedoen?

Voor meer informatie over het Masterplan IJsselvallei, verwijzen we naar de website van Veluwe op 1. Enthousiastelingen die geïnspireerd raken door de film en zelf initiatieven hebben, of willen meedenken, kunnen zich melden bij programmamanager Shavonne Korlaar via s.korlaar@voorst.nl. Samen werken we aan de mooiste vallei van Nederland!

* LEADER is een Europese subsidieregeling voor projecten gericht op het versterken van het landelijk gebied door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau.

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling