NK Wielrennen op Posbank

NK Wielrennen op de Posbank

Het NK Wielrennen, op zondag 23 juni, zal plaatsvinden in en om Arnhem. Een mooi sportevenement met het Gelderse landschap als decor. Maar we zijn minder blij met het geplande parcours over de Posbank.

11 januari 2024

Het nationaal park De Veluwezoom is namelijk te kwetsbaar voor zo’n grootschalig evenement met veel bezoekers en een grote entourage.

In strijd met beleid natuurherstel

De provincie probeert het recreatief gebruik van de Veluwe in goede banen te leiden middels het Recreatiezoneringsplan en zo bij te dragen aan natuurherstel. Delen van het parcours zullen door gebieden lopen die in dit zoneringsplan als kwetsbaar zijn aangeduid en waar daarom terecht beperkingen gelden.

Een grootschalig evenement zoals dit past ook niet bij het Masterplan Veluwezoom, dat juist bedoeld is om de natuur de kans te geven te herstellen in dit al zeer druk bezochte gebied.

We vinden het kwalijk dat de organisatoren van het NK wielrennen bij het parcoursontwerp het ontzien van kwetsbare natuur niet hebben meegenomen.

Ontheffing?

De gemeenten Arnhem, Rozendaal en Rheden zullen een evenementenvergunning moeten afgeven. Daarbovenop zal de provincie een ontheffing in het kader van de Omgevingswet moeten verlenen. De ontheffing is nog niet gepubliceerd.