Overwinning voor Europese natuur: natuurherstelwet aangenomen

17 juni 2024

Natuurherstelwet aangenomen

Natuur- en milieuorganisaties opgelucht: lidstaten moeten aan de slag met natuurherstel

Bloemen natuurherstelwet

Vandaag heeft de Europese Milieuraad de Natuurherstelwet goedgekeurd. Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de Europese natuur. Een meerderheid van 20 lidstaten stemde voor. Het spande erom, maar uiteindelijk heeft de dappere Oostenrijkse minister de doorslag gegeven.

“De natuurherstelwet verplicht lidstaten om aangetaste natuurgebieden te herstellen. We rekenen erop dat de lidstaten deze wetgeving effectief uitvoeren. Natuurherstel komt ten goede aan klimaat, biodiversiteit en mensen.”

Jelle de Jong, algemeen directeur WWF-NL, namens de gezamenlijke groene organisaties

Turbulent traject

De Natuurherstelwet heeft een turbulent traject doorlopen. De wet dreigde te stranden in het Europees Parlement en kwam opnieuw in gevaar door een onverwachte koerswijziging van Nederland en Hongarije afgelopen maart. De Europese Raad heeft de wet nu alsnog geaccordeerd, hoewel Nederland tegenstemde.

Massale publieke steun

Deze overwinning werd mogelijk gemaakt door massale publieke steun, met meer dan een miljoen handtekeningen van burgers. Ook hebben meer dan 6000 wetenschappers, 100 bedrijven, jongerenorganisaties en maatschappelijke organisaties zich uitgesproken voor de wet. We danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat.

“Dit is een mooie dag voor de natuur én voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Deze wet is nodig en helpt ons land op weg naar een leefbare toekomst. Want we kunnen niet zonder natuur. De kansen die deze wet biedt om verdere natuurvernietiging te voorkomen en om de natuur juist te herstellen, willen we ten volle pakken, samen met de 1300 aangesloten lokale groepen en initiatieven in het hele land!”

Annie van de Pas, directeur van de Natuur en Milieufederaties

Natuurpositieve toekomst

De Europese Natuurherstelwet is een essentieel onderdeel van de Green Deal en moet bijdragen aan natuurherstel, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Nu ligt de verantwoordelijkheid bij de lidstaten om deze wet effectief uit te voeren en samen te werken aan het herstel van onze waardevolle ecosystemen.

*gezamenlijke Nederlandse natuur- en milieuorganisaties: Greenpeace NL, IUCN NL, LandschappenNL, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

Natuurherstel voor ons allemaal, door ons allemaal. Wil je hieraan bijdragen? Sluit je aan en strijd mee voor natuurherstel en een gezonde leefomgeving.