Help mee natuur terug te brengen in de Berkelvallei

Oproep: wie helpt mee om de Berkelvallei te beschermen?

De Berkelvallei biedt volop kansen voor groen-blauwe dooradering en meer biodiversiteit in de Achterhoek. Maar deze kansen worden nauwelijks benut. Ons lid Paul Engelen wil ermee aan de slag en zoekt medestanders.

De Berkel is een riviertje dat ontspringt in Duitsland en via de Achterhoek bij Zutphen in de IJssel uitmondt. Het Nederlandse deel van de Berkel (44 km lang) is in de jaren vijftig en zeventig van de 20e eeuw gekanaliseerd, vooral om overstromingen te voorkomen. Er bestaan plannen om de natuurwaarden en biodiversiteit langs de Berkel te ontwikkelen, of terug te brengen dus eigenlijk. Maar de gemeente Lochem heeft ook plannen om 800 woningen te bouwen in de Berkelvallei ten oosten van Lochem.

Oproep

De Berkelvallei biedt inderdaad volop kansen voor groen-blauwe dooradering en meer biodiversiteit in de Achterhoek.

Paul Engelen woont in Lochem, is lid van Natuur en Milieu Gelderland en heeft het plan opgevat voor een stichting met de naam Bescherm de Berkelvallei, met als doel het terugbrengen van de natuurwaarden en de biodiversiteit die de afgelopen 150 jaar door uiteenlopende menselijke ingrepen verloren zijn gegaan. Hij zoekt mensen die zich hier samen met hem hiervoor in willen zetten.

Ben je geïnteresseerd en wil je eventueel meewerken aan dit initiatief? Neem contact op met de initiatiefnemer, Paul Engelen, paul.engelen@hotmail.com