Mooie studiemiddag Ruimtelijke inrichting Gelderland

11 juli 2023

Op een warme zomermiddag bogen 25 van onze leden zich over de kaart van Gelderland om na te denken over waar en hoe ruimte gevonden kan worden voor alle opgaven voor natuur, landbouw, wonen, water, recreatie en energie in de provincie. (Zie ook het fotoboek onderaan).

Toekomstscenario’s

Rienk Kuiper van het Planbureau voor de Leefomgeving gaf een introductie over de Ruimtelijke Verkenning 2023, waarin vier ruimtelijke toekomstscenario’s voor Nederland worden geschetst en de consequenties daarvan voor ruimtegebruik:

 

  1. Mondiaal ondernemend, met nadruk op internationale economie
  2. Snelle wereld, met nadruk op digitale communicatie en economie
  3. Groen land, met voorrang voor natuur, duurzaamheid en klimaat
  4. Regionaal geworteld, met nadruk op regionale samenwerking en zelfstandigheid

Daarna gaf Sjoerd Sibbing van provincie Gelderland een toelichting op het Gelders perspectief.

Vier groepen gingen vervolgens aan de slag met één van deze scenario’s. Met stiften konden ze op de kaart aangeven welke mogelijkheden ze zagen om in het bewuste scenario de maatschappelijke opgaven te combineren en de natuur te beschermen. Ook de vraag of en hoe je draagvlak voor maatregelen kunt bereiken kwam aan de orde. Dat leverde boeiende discussies op en interessante inzichten.

Combineren van functies

Een bekende berekening geeft aan dat voor alle noodzakelijke ruimtefuncties 1,8 keer de oppervlakte van Gelderland nodig is. Dat maakt het combineren van functies urgent. De groepen presenteerden hun ideeën onder andere daarover in korte pitches.

Regio-arrangementen

Dit najaar zal het provinciebestuur keuzes gaan maken voor de ruimtelijke inrichting van Gelderland om te komen tot zogenoemde ‘regioarrangementen’: bestuurlijke afspraken met het Rijk over de ruimtelijke ontwikkeling. Dit zijn bepalende en soms ingrijpende keuzes die de hele provincie aangaan. We organiseerden deze studiemiddag omdat we willen dat inwoners de kans krijgen om mee te denken met deze ingewikkelde maar belangrijke materie.

De opbrengst van deze middag gaan we gebruiken voor onze boodschap aan de provincie. Die delen we uiteraard via onze kanalen.