Meerjarenstrategie 2025 – 2028

Meerjarenstrategie 2025 - 2028 gepubliceerd

De ledenvergadering van 23 april 2024 heeft de meerjarenstrategie voor 2025 – 2028 vastgesteld. Ten opzichte van de afgelopen jaren zullen we meer nadruk leggen op het ondersteunen van onze leden en lidorganisaties bij hun inzet voor natuur en milieu in hun eigen omgeving.

24 april 2024

Ondersteuning en samenwerking

Deze ondersteuning en samenwerking is niet nieuw, maar zal in de komende periode grotere nadruk krijgen. We zullen dat met inhoudelijke ondersteuning door bijvoorbeeld cursussen en handreikingen, maar ook door (participatieve) processen en samenwerkingen te faciliteren.

Als spreekbuis van onze leden blijven we natuurlijk de belangen van natuur en milieu behartigen bij de provincie en andere bestuurslagen.

Gezonde leefomgeving

Onze thema’s blijven hetzelfde, met één uitzondering: ‘Leefomgeving en participatie’ verandert naar ‘Gezonde leefomgeving’. Daaronder vallen onderwerpen als luchtkwaliteit en vergroening van de stedelijke omgeving.

Participatie viel in de huidige, aflopende periode onder het thema leefomgeving. Maar dit is niet zozeer een thema als wel een werkwijze die voor alle thema’s van belang is. We willen ons immers samen inzetten voor een mooier en duurzamer Gelderland, waarbij de betrokkenheid van inwoners van groot belang is voor verstandige beslissingen en draagvlak.

Projectmatig werken

Door de forse bezuiniging op onze subsidie door de provincie zullen wij meer projectmatig te werk gaan. Er is immers genoeg te doen richting een steeds duurzamere provincie.

Je vindt de volledige meerjarenstrategie op onze website (‘over ons/missie en strategie’), met daarin ook een uitgebreide toelichting op de gemaakte keuzes.