Meedenken over Groene Ontwikkelingszones

Input op Groene Ontwikkelingszones

De provincie vroeg onze input voor de evaluatie van de ‘Nadere regels versterking Groene Ontwikkelingszone’. We leverden graag onze bijdrage natuurlijk.

17 augustus 2023

Een Groene ontwikkelingszone is het gebied dat tussen en rondom natuurgebieden ligt. Hierin liggen onder andere de ecologische verbindingszones, de verbindende schakels tussen de natuurgebieden. Als mensen hier willen bouwen of ontwikkelen, gelden daar regels voor.

Je vindt hier de informatie van de provincie over deze Groene ontwikkelingszones.

Je vindt hier onze brief van 15 augustus, met daarin de uitwerking van de volgende punten:

  1. Een juiste toepassing van de regels kan toch tot een onwenselijke uitkomst leiden.
  2. Groene ontwikkelingszone is geen zoekgebied voor natuur maar als geheel beschermwaardig
  3. Ecologische verbindingszones meer accent geven in nadere regels.
  4. Ruimte blijven houden voor expert-oordelen: ecologische functionaliteit en landschapswaarden zijn van een veelheid van factoren afhankelijk, die niet altijd door toepassing van rekenregels afgedekt worden.

Al met al blijven we positief ten opzichte van de nadere regels en de rekensystematiek. Omdat deze navolgbaar zijn, staan ze ook open voor verbetering.

 

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling