Perspectieven voor het debat over landbouw en natuur – lezing door Matthijs Nijboer

Perspectieven voor het debat over landbouw en natuur - lezing door Matthijs Nijboer

Hoe praten we met elkaar over landbouw en natuur? Waarom lukt het soms totaal niet om elkaar te begrijpen en soms juist wel? Matthijs Nijboer, tot voor kort directeur van Natuur en Milieu Overijssel, biedt een oplossingsrichting. Hij komt spreken bij ons toekomstcafé op 3 november.

26 oktober 2023

Matthijs geeft meteen een disclaimer: sommige tegenstellingen zijn niet te overbruggen en zullen politieke keuzes vragen. Maar het helpt als we daadwerkelijk op zoek zijn naar wat de ander meebrengt en beweegt. Je zult verrassend vaak overeenkomsten ontdekken, ondanks verschillende conclusies.

Drie perspectieven

Tijdens zijn lezing gaat Matthijs in op drie verschillende perspectieven die een goed gesprek en onderling begrip in de weg kunnen zitten:

  1. Belangenconflict: het lijkt alsof we verschillende belangen hebben. Maar is dat wel zo?
  2. Risicoperceptie: welke risico’s zie je op kortere en lange termijn? Wat betekent dat voor de keuzes die je maakt?
  3. Waardenperspectief: hoe zie je jezelf in verhouding tot de natuur? Ben je gebruiker, rentmeester of onderdeel van?

Hoe deze vragen helpen aan de keukentafel, op werk en bij gebiedsprocessen doet Matthijs uit de doeken tijdens ons toekomstcafé op vrijdag 3 november.

Geïnspireerd en met nieuwe inzichten gaan we vervolgens aan de slag over de koers van Natuur en Milieu Gelderland in de komende jaren. Op welke thema’s en op welke manier gaan we de meeste impact maken voor een mooi en duurzaam Gelderland?

Aanmelden voor lezing en toekomstcafé