Landelijke ban zonnevelden op landbouwgrond?

Reactie op 'zonnebrief' van minister Jetten

Het voorstel van minister Jetten doorkruist lokale initiatieven voor energieopwekking.

6 juli 2023

Landelijke ban zonnevelden op landbouwgrond slecht idee

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft vlak voor de val van het kabinet een ‘zonnebrief’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat een voorgenomen ban op de ontwikkeling van zonneparken op landbouwgrond. We roepen de minister op om dit niet landelijk, maar lokaal te organiseren. 

De landelijke ban doet geen recht aan boeren die hun bedrijf met een zonneveld duurzaam willen veranderen. Het staat in de weg aan kansen om met zonneparken ook natuur te ontwikkelen en aan initiatieven van lokale burgercoöperaties. Bovendien doet de ban geen recht aan het participatieve proces in de RES-regio’s en aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over hoe zonnevelden samen met omwonenden ontwikkeld moeten worden.

Zon op land onmisbaar

De vraag naar duurzame elektriciteit neemt in rap tempo toe. Het kabinet besloot onlangs dat de elektriciteitsvoorziening in 2035 volledig CO2-vrij moet zijn. In het Nationaal Plan Energiesysteem wordt duidelijk dat de elektriciteitsvraag richting 2030 verdubbelt. Het is ondenkbaar om met duurzame energie in deze energiebehoefte te voorzien als er een rem staat op zonnevelden op land.

Natuurlijk moeten we ook andere mogelijkheden optimaal inzetten: zon op woningen, bedrijfsdaken en gevels, of op water zonder belangrijke natuurfuncties. Toch is de inzet van grond ook essentieel om de energietransitie te kunnen realiseren.

Neem deze besluiten lokaal

We roepen het demissionaire kabinet op om besluitvorming over zonneparken op landbouwgrond over te laten aan gemeenten. Gemeenten kunnen de situatie ter plaatse goed beoordelen.

Eerder al ondertekenden de Natuur en Milieufederaties samen met de zonsector, bewoners- en natuur- en milieuorganisaties de gedragscode zon op land over betrokkenheid van omwonenden, meer natuur en de belangen van de agrarische grondeigenaren.

De oproep aan het – inmiddels demissionaire – kabinet doen we samen met Holland Solar, de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) en andere natuur- en milieuorganisaties. 

Je vindt hier de bewuste zonnebrief van minister Jetten.