Krimp Schiphol tegengehouden

Krimp Schiphol gaat voorlopig niet door - gevolgen voor Gelderland

Krimp van Schiphol is onvermijdelijk geworden, constateerde de regering. Helaas heeft de minister op 14 november toch besloten voorlopig het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol niet te beperken.

22 november 2023

Het wil dus maar niet vlotten met het aanpakken van de overlast en milieuverontreiniging door de luchtvaart. De minister heeft zijn besluit genomen onder druk van de EU én de Verenigde Staten. Zij vinden dat de minister door het krimpbesluit internationale verdragen en regels schendt.

Zo zijn klimaat, natuur en de mensen die rond Schiphol wonen de dupe.

Krimp van de luchtvaartsector is volgens Natuur en Milieufederatie Gelderland onvermijdelijk en noodzakelijk – en dus niet alleen volgens ons.

Vierde aanvliegroute: schadelijk voor natuur en toekomst

Ondertussen gaat de ambtelijke voorbereiding van de luchtruimherziening gewoon door. Voor Gelderland is daarin extra relevant het bepalen van een zogenaamd “vierde toenaderingspunt” naar Schiphol, ook wel aanvliegroute genoemd.

Deze aanvliegroute kan ergens boven Rivierenland en zuidoost Utrecht terecht  komen. In dat geval leidt het tot een toename van het vliegverkeer boven Gelderland met 120 of meer vluchten per dag. Dit op een hoogte van tussen de twee en drie kilometer.

Naast een toenemende overlast neemt daarmee ook de uitstoot van stikstof en milieugevaarlijke stoffen boven onze provincie toe. Schadelijk voor onze gezondheid en schadelijk voor onze natuur – dit terwijl natuurherstel en het terugdringen van luchtvervuiling en broeikasgassen prioriteit zouden moeten hebben.

Extra zuur is het dat de luchtvaartsector niet zal worden aangesproken op deze uitstoot. De uitstoot van bijvoorbeeld stikstof wordt maar tot 900 meter hoogte berekend – alsof de uitstoot daarboven niet schadelijk zal zijn.

Op weg naar groei luchtvaart?

Het toevoegen van deze vierde aanvliegroute heeft mogelijk een positief effect voor de regio’s waarboven de drie huidige aanvliegroutes liggen. Je kunt het dus uitleggen als een verdeling van lasten. Dat is echter niet de reden van deze luchtruimherziening. Doel ervan is namelijk verbetering van de efficiëntie, waarmee Schiphol juist meer vluchten kan verwerken.

Hoe onwenselijk en ongezond ook, groei van de luchtvaart is nog altijd niet van de politieke agenda. De breed gedeelde consensus onder klimaatwetenschappers dat luchtvaart moet krimpen, leidt helaas niet tot de noodzakelijke beleidsbeslissingen.

Het definitieve besluit over de voorgenomen krimp wordt door het nieuwe kabinet genomen. Het vierde naderingspunt speelt daarin een belangrijke rol.

Laten we daarom vanuit onze provincie druk op het kabinet en de Tweede Kamer blijven uitoefenen: geef voorrang aan leefomgeving en klimaat in plaats van aan economische belangen.

Teken de petitie

Bewoners van Gelderland en Utrecht hebben de krachten gebundeld in de stichting Stop4eroute. Zij zetten zich onvermoeibaar in om de zo noodzakelijke verduurzaming van de luchtvaart op de politieke agenda te houden. Steunen kan door de petitie te ondertekenen: https://petitie.stop4deroute.nl/

Teken de petitie