Inspraak over oude bosgroeiplaatsen

18 januari 2023

Inspraak oude bosgroeiplaatsen

Onze collega Maarten sprak in bij Provinciale Staten vanwege het voorstel van Gedeputeerde Staten over de bescherming van oude bosgroeiplaatsen.

Oude bosgroeiplaatsen zijn bosjes die al langer dan honderd jaar bestaan. Op dit moment mag alleen de provincie eventueel toestemming geven voor kap. Gedeputeerde Staten heeft een voorstel gedaan om deze bevoegdheid naar de gemeenten over te hevelen. Dat vinden wij geen goed idee.

Wij voorzien dat gemeenten verschillend met de bescherming om zullen gaan en dat uiteindelijk veel van deze gebiedjes verloren zullen gaan. We riepen daarom Provinciale Staten op om de bescherming van de oude bosgroeiplaatsen te handhaven door de bevoegdheid bij de provincie te laten.

Je vindt hier de volledige inspraaknotitie.

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling