Inspraak grondwateronttrekking kartonfabriek Eerbeek

Inspraak grondwateronttrekking Eerbeek

We spraken in bij Provinciale Staten over de voorgestelde vergunde hoeveelheid grondwateronttrekking door Folding Boxboard in Eerbeek.

7 september 2023

In de voorgestelde vergunning zit een aantal positieve onderdelen. Zo vinden we de pilot Waterrotonde interessant, die is gericht op het hergebruik van water. Ook het vereiste om elke drie jaar met een waterbesparingsplan te komen, juichen we toe.

Kleinere vergunning, toename toch mogelijk

De vergunde hoeveelheid te onttrekken grondwater wordt teruggebracht van drie miljoen naar 2,5 miljoen kubieke meter. Dat is mooi, maar er zit een addertje onder het gras. Het is namelijk meer dan er op dit moment wordt onttrokken. Dat betekent dat de vergunning ruimte biedt om méér grondwater te onttrekken dan op dit moment. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Het beste zou het daarom zijn als die latente ruimte uit de vergunning wordt ingenomen.

Voorzorgsbeginsel

In onze bijdrage verwijzen we daarvoor naar het voorzorgsbeginsel. Indien de onttrekking van grondwater toeneemt van 1,75 miljoen kubieke meter naar 2,5 miljoen kubieke meter, kan een verdrogend effect niet worden uitgesloten. Dit is in strijd met de opgave voor hydrologisch herstel en natuurherstel, twee doelen waar de provincie hard aan werkt.

Je vindt hier onze volledige bijdrage.