Onze input in 1 minuut

Onze input voor het coalitieakkoord

We kregen 1 minuut om input te geven voor het coalitieakkoord. Genoeg om drie belangrijke punten naar voren te brengen.

30 mei 2023

Op 27 mei kregen we de gelegenheid om in 1 minuut input mee te geven aan de onderhandelaars van het coalitieakkoord.

Dit zijn onze drie adviezen:

Beloon duurzame prestaties van boeren

Opgaven voor het landelijk gebied vormen een grote uitdaging voor landbouwbedrijven. Ecologisch en economisch toekomstperspectief is nodig. Daarom roepen wij u op om beloning voor duurzame prestaties van boeren mogelijk te maken.

Herstructureer bestaande bedrijventerreinen

Ruimte is schaars en zuinig ruimtegebruik daarom wezenlijk. Wij adviseren u om afspraken te maken voor herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in het kader van regionale programma’s voor werklocaties.

Stimuleer deelauto’s en behoud openbaar vervoer

Duurzame mobiliteit is nodig voor leefbaarheid en klimaat. Wij stellen u voor om samenwerking met gemeenten te zoeken voor het bevorderen van het gebruik van deelauto’s . Daarnaast is behoud van het openbaar vervoer van groot belang.