Gelderse projecten Boer&Buur met Natuur gaan van start

Gelderse projecten Boer&Buur met Natuur gaan van start

Wij gaan binnen het programma “Boer&Buur met Natuur” twee projecten ondersteunen: het voedselnetwerk IJsselmarke rondom Brummen, en een ketenproject voor duurzame graanteelt bij Nijmegen. Bij de eerste bijeenkomst op het kantoor van Natuur en Milieu Gelderland in Arnhem tekenden de partners voor meer biodiversiteit. Voor 3,5 jaar gaat Natuur en Milieu Gelderland samenwerken met deze partners om natuurinclusieve landbouw te stimuleren, de biodiversiteit te versterken en buren en boeren met elkaar in verbinding te brengen om samen te werken aan een duurzaam voedselsysteem.

IJsselmarke

IJsselmarke

Voedselnetwerk in de zuidelijke IJsselvallei

IJsselmarke is een van de eerste lokale voedselnetwerken in Nederland die (naast gezond en eerlijk voedsel) het versterken van de biodiversiteit en het in stand houden van het unieke landschap als doel hebben. IJsselmarke is een initiatief van een groep burgers uit het Landschapsnetwerk Brummen en omvat het gebied rondom Brummen, Eerbeek, Voorst, Dieren, Loenen en Klarenbeek  Samen met boeren en ‘waarmakers’ (producenten) wordt de verbinding gemaakt met consumenten in de streek. IJsselmarke is in 2023 gestart en wil komende jaren toegroeien naar een bestendig netwerk voor gezond voedsel, biodiversiteit en landschap.

 

Op de foto: Karin Heijink en Paul Opdam van IJsselmarke.

Regio Nijmegen

Regio Nijmegen

Lokaal graan op de streektafel

In de regio Nijmegen wil vereniging voor landschapsbeheer De Ploegdriever brood, bier en pasta van lokaal geproduceerd graan uit natuurinclusieve teelt op de streektafel brengen. Boeren, verwerkers (molenenaars, bakkers, brouwers), afnemers (winkels, thuisbakkers) en organisaties vormen een lokale keten die de granen telen, verwerken en vermarkten. Doel is het vergroten van de biodiversiteit op de (graan)percelen. En met als resultaat natuurlijk lekkere en gezonde graanproducten voor de lokale markt. Een aantal voorloper-boeren doet al mee.

 

Op de foto: Emile Hagelen van Herenboeren Lingezegen, Tiny Wigman van Via Natura, Arno van der Kruis en Karina Hendriks van De Ploegdriever en Joren Merkus van Bakkerij Grondig.

Boer&Buur met Natuur

De Natuur en Milieu Federaties ondersteunen komende jaren 24 boer-buurcoalities in heel Nederland. Vandaag vond in elke provincie de aftrap plaats. Hoofddoel van het programma is groene boeren en actieve burgers dichter bij elkaar brengen en samen te bewegen naar een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. Deze coalities gaan aan de slag met uiteenlopende onderwerpen die onder andere bijdragen aan meer biodiversiteit, circulair grondstofgebruik en gezond & diervriendelijk voedsel. Binnen en tussen de projecten wordt kennis verzameld en nieuwe verbindingen tot stand gebracht, om een landelijke beweging van onderop te ondersteunen. Want burgers kunnen niet zonder boeren en boeren niet zonder burgers. Bekijk alle coalities op boerenbuurmetnatuur.nl

Samenwerking

De Natuur en Milieufederaties werken in dit project samen met Caring Farmers, Herenboeren, Land van Ons, Lenteland en Burgerboerderijen. Dit project is tot stand gekomen met de steun van de Nationale Postcode Loterij.

Tags:
Profiel Ingrid Kerkvliet

Ingrid Kerkvliet

Projectleider korte ketens, voedsellandschappen, gezonde leefomgeving