Geef om Gelderland-bijeenkomst: Toekomst voor de landbouw

17 oktober 2022

Geef om Gelderland-bijeenkomst: Toekomst voor de landbouw

“We kwamen voor de zekerheid maar met z’n vieren, want we wisten natuurlijk niet wat we moesten verwachten met jullie natuurliefhebbers”, grapten de vier jonge boeren tijdens de bijeenkomst over de Toekomst voor de landbouw.

Gelukkig was de sfeer goed; er werd goed naar elkaar geluisterd. Een mooie avond!

Presentatie

Michiel presenteerde zijn intensieve melkveebedrijf in de Achterhoek aan de hand van bedrijfsgegevens en kengetallen. Hij vertelde over de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf en hoe het landschap zijn kenmerkende landschapselementen verloor aan grootschalige landbouw. Zijn bedrijf doet mee aan agrarisch natuurbeheer en heeft akkerranden, kruidenrijk grasland en een hakhoutbosje op het bedrijf.

Hij vertelt ook over de uitdagingen waar hij mee te maken heeft, zowel financieel als qua regelgeving. Hij probeert o.a. de CO2-uitstoot te verlagen door eigen krachtvoer (wintertarwe) te telen. Ook het verlies van derogatie in 2026 zal gevolgen hebben, omdat hij meer mest zal moeten afvoeren en kunstmest aanvoeren.

Michiel beschrijft de uitdaging tussen het verhogen van biodiversiteit en het verlagen van de CO2 uitstoot. Kruidenrijk grasland bevat grover materiaal voor de koe zodat die meer en langer moet herkauwen. Hoe meer een koe herkauwt hoe meer CO2 er vrij komt.

 

In gesprek met elkaar

We delen welke zorgen onder ons leven en waar we aandacht voor vragen. In het gesprek komt ook aan de orde welke randvoorwaarden geregeld moeten worden om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken.

 

Zorgen:

Genoemd worden: achteruitgang biodiversiteit, balans tussen natuur en landbouw, dialoog herstellen, verbinding tussen stad en platteland, verlies bodemkwaliteit, gevoel van oneerlijkheid/onrecht, prijs van voedsel, verdienmodel, kloof tussen boer en burger en goed voor de aarde zorgen.

 

Kansen:

  • Het is een maatschappelijk vraagstuk
  • Boeren kunnen veel doen aan natuurbeheer
  • Jonge boeren hebben de toekomst en geven hier geluid aan
  • Stimuleer en beloon de ondernemersgeest van de boer in plaats van belemmerende wet- en regelgeving
  • Volop goede voorbeelden in studiegroepen en projecten

 

Aan het einde van de avond nog drie leuke uitspraken:

  • ‘Deze jonge boeren willen we graag als buren hebben’
  • ‘We hebben verbondenheid gevoeld hier vanavond’
  • ‘Er zijn blijkbaar lichtgroene- en donkergroene natuurmensen. We hebben goed met elkaar kunnen praten’.

 

Als Natuur en Milieu Gelderland dragen we graag bij aan de dialoog tussen boeren en burgers en zoeken we mee naar hoe er een duurzame toekomst voor de landbouw mogelijk is. Dat doen we o.a. als initiatiefnemer en penvoerder van het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Tags:
Profiel Welmoed Rijpkema

Welmoed Rijpkema

Natuurinclusieve landbouw