Eerste Natuurlijke Gesprekken van start in Ulft-Silvolde

12 december 2022

Eerste Natuurlijke Gesprekken van start in Silvolde / Ulft

Natuurlijke Gesprekken is een serie dialooggesprekken tussen boeren en inwoners die bij elkaar in de buurt wonen. Ze verkennen met elkaar hun manieren van voedselproductie en -consumptie en bespreken hoe ze dit graag zien in de toekomst. Ook kijken ze naar gezamenlijke ideeën daarover en hoe ze elkaar daarbij kunnen helpen. De eerste gesprekken in Ulft-Silvolde zijn inmiddels in volle gang.

Henry en Anja Steverink uit Silvolde reageerden direct op de mogelijkheid om mee te doen met Natuurlijke Gesprekken. Na een eerste kennismaking en het verkennen van de wensen en verwachtingen, zijn we gestart. We nodigden inwoners uit en ondertussen sloot de supermarkt Plus-Peperkamp zich ook aan. Een welkome aanvulling zodat we het gesprek over de voedselketen nog breder kunnen voeren. De gesprekken worden georganiseerd door Marieke Gorkink van Natuur en Milieu Gelderland. Onno van Eijk van Blikopeners.nu verzorgt de begeleiding van de gesprekken.

Eerste ontmoeting op de boerderij

Op het bedrijf van Henry en Anja Steverink in Silvolde, stapten 24 inwoners en drie boeren in de schoenen van Anja en Henry. Ze verdiepten zich in de geschiedenis, de toekomst, de kansen en de belemmeringen van dit bedrijf. Welke keuzes zijn hier de afgelopen 40 jaar gemaakt, welke veranderingen zijn hier allemaal doorgevoerd, en welke perspectieven liggen er voor de toekomst. Het was goed om te zien hoe ook een intensief melkveebedrijf een bijdrage kan leveren aan landschap en biodiversiteit. ‘Het zit dan in de stroken en de natuurlijke verbindingen’. Mooie gesprekken ontstonden over de invloed van grondprijzen, persoonlijke keuzes en het denken met een tijdshorizon van generaties.

Tweede ontmoeting in de supermarkt

Monique Peperkamp en Rob Ariens zijn de trotse ondernemers van de Plus in Silvolde. Zij hielpen de deelnemers om door de bril van de supermarkt te kijken naar duurzaam doen bij je dagelijkse boodschappen. Samen runnen ze, net als veel boeren, ook een familiebedrijf dat 7 dagen in de week meer dan 12 uur per dag om aandacht en zorg vraagt.

Ze vertelden hoe hun klanten kiezen: over de daling van de verkoop van huismerkzuivel nadat Plus dit standaard biologisch maakte (voor dezelfde prijs als voorheen), over de klant die altijd het zakje groenten kiest dat nog het langst houdbaar is, over de aantrekkingskracht van een achterhoekse vlaggetje op de producten, over de sociale functie van de supermarkt in kleine dorpen en over hun dromen om meer te kunnen doen met producten van boeren uit de eigen omgeving. Ze vertelden ook over de druk van regels en logistiek die horen bij het elke dag verkopen van verse producten. “Het is net een boerderij” zo reageerde een van de deelnemers.

We verdiepten ons in wat er in de winkelschappen staat. Wat weten we er als consument eigenlijk van? Hoe kiezen we zelf? We keken naar verschillen in prijs en duurzaamheid. We zagen een prijsverschil van 30% tussen een winkelmandje met biologische, en een winkelmandje vol ‘prijsbewuste’ dagelijkse boodschappen. En we zagen ook 30% prijsverschil tussen twee pakken “Planet Proof melk” (de melk van het bedrijf van Henry en Anja). We spraken over klanten die hun dagelijkse boodschappen kiezen op prijs, en tegelijkertijd zes Achterhoekse biertjes voor €19 in hun mandje doen. We blijken als consument niet erg consequent te zijn in ons gedrag.

De supermarkt moet tegenwoordig zoveel keus bieden om klanten te trekken, dat goed kiezen eigenlijk niet meer mogelijk is. “Eigenlijk heb ik een koopcoach nodig als ik door de winkel loop. Iemand die me helpt wat de verantwoorde en betaalbare keuzes zijn” zo verzuchtte een deelnemer.

Het vervolg

Het waren twee boeiende bijeenkomsten die een rijk beeld geven van de passie en worstelingen van de boer en de supermarkteigenaar, en van de soms onnavolgbare keuzes die we zelfs als consument maken. Half januari komt de groep weer bij elkaar voor deel drie van de serie. Dan kijken we wat je leert als je kijkt door de ogen van de boer, de supermarkteigenaar en jezelf als consument. En wat we met elkaar in de eigen omgeving kunnen doen, als we samen willen zorgen voor goed voedsel, mooi landschap, een rijke natuur en een levendig dorp.

Belangstelling om mee te doen met Natuurlijke Gesprekken? Neem dan contact op met Ingrid Kerkvliet, i.kerkvliet@natuurenmilieugelderland.nl