Drinkbare Berkel

Op weg naar een drinkbare Berkel

Onze collega Ellen liep twee dagen mee langs de Berkel, ter ondersteuning van burgerinitiatief Drinkbare Berkel.

Drinken uit de rivier?

Drinken uit de rivier?

Drinken uit de rivier is meestal geen goed idee voor je gezondheid: het water is te vervuild.

Kan dat anders? Kunnen rivieren weer schoon worden? Zou dat niet geweldig zijn?!

Langs de Berkel is een burgerinitiatief ontstaan om de rivier weer drinkbaar te maken. Om daar aandacht voor te vragen, liep een grote groep wandelaars in 14 dagen van de bron van de Berkel in Billerbeck (Duitsland) naar Zutphen. Daar mondt de Berkel uit in de IJssel.

Onze collega Ellen liep twee dagen mee. En natuurlijk hebben we onze steun uitgesproken voor dit mooie initiatief.

Verklaring voor een drinkbare Berkel

De ondertekenaars van de verklaring voor een drinkbare Berkel spreken af:

  1. zich in te zetten voor een drinkbare Berkel in 2050;
  2. samen te werken in het stroomgebied om steeds meer stappen te zetten richting een drinkbare Berkel;
  3. elkaar te inspireren en voorbeeldgedrag te tonen voor een drinkbare Berkel;
  4. concrete acties te ondernemen met de lijst met 21 acties waar zij verantwoording kunnen nemen, elkaar daarbij waar nodig te helpen en over de voortgang daarvan jaarlijks verslag te doen.

NB. onze naam is inmiddels aan dit mooie lijstje ondertekenaars toegevoegd.

21 acties!

Hoe doe je dat, werken aan een drinkbare Berkel? Het burgerinitiatief somt 21 concrete acties op, verdeeld over drie categorie├źn:

  1. waterbewustzijn: voorlichting, schoonmaakacties, onderwijsprogramma’s, routes en excursies;
  2. maatregelen: dat varieert van opvangen van regenwater bij woningen, toepassing van wadi’s en bevorderen van meer stroming in de Berkel, zodat er meer zuurstof in het water komt;
  3. afspraken en samenwerking: met de farmaceutische industrie, tussen Nederlandse en Duitse overheden en organisaties, en natuurlijk met de Berkelfamilie: de Berkelboeren, Berkelscholen, Berkelondernemers, Berkelschippers, Berkelvissers, Berkelhistorici en Berkelkunstenaars.

Niels Noordstar van Natuurmonumenten (midden) en rechts op de foto (met bril in het haar) onze collega Ellen van Reesch.

Werk aan de winkel dus. Op weg naar een drinkbare rivier!

Meer informatie over de wandeling en de drinkbare Berkel of over de beweging voor drinkbare rivieren wereldwijd met de inspirerende Li An Phoa.