Dringende oproep aan Provinciale Staten i.v.m. begrotingsplannen m.b.t. milieuorganisaties

2 november 2022

Dringende oproep aan Provinciale Staten i.v.m. begrotingsplannen m.b.t. milieuorganisaties

Deze maand bespreken de Provinciale Staten de herijking van de provinciale begroting. Die financiële herijking betreft ook de structurele ondersteuning van het werk van natuurorganisaties in Gelderland: van ons, van IVN Gelderland en van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

In een dringende oproep aan de leden van de Provinciale Staten hebben wij toegelicht dat ons ‘organiserend vermogen’ voor natuur en landschap bijdraagt aan de doelen van de provincie, zoals het vergroten van betrokkenheid bij en inzet voor de natuur. De provincie staat voor enorme opgaven voor natuur en leefomgeving. Als natuurorganisaties dragen wij met ons netwerk, onze inspanningen en onze achterban bij aan draagvlak en daadkracht voor deze opgaven.

Wij kunnen ons werk niet blijven doen zonder of met een gehalveerde subsidie.

Vandaar onze oproep aan Provinciale Staten om dit organiserend vermogen voor natuur volledig te behouden.

We deden deze oproep samen met onze gewaardeerde collega-organisatie IVN Gelderland, met wie we in Arnhem ons kantoor delen.

Je vindt de volledige brief hier.

Tags: