Coalitieakkoord mijlenver van gezonde leefomgeving

Nieuw coalitieakkoord mijlenver af van gezonde leefomgeving

De nieuwe coalitie brengt klimaat- en natuuroplossingen niet dichterbij, maar zwakt ze helaas af.

16 mei 2024

Na maandenlang overleg werd vanochtend het coalitieakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerd. De nieuwe coalitie brengt klimaat- en natuuroplossingen niet dichterbij, maar zwakt ze helaas af. Er wordt niet gekozen voor een schone lucht, niet voor een gezonde bodem en niet voor een gezonde leefomgeving. In plaats daarvan is het nieuwe politiek over oude geitenpaadjes…

De rekening voor de toekomst en toekomstige generaties wordt zo echter alleen hoger, en dat vinden wij niet verantwoord.

Een streep door plannen voor vitaal landelijk gebied

Zo zal het opheffen van het transitiefonds juist Gelderland, dat voor het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland een bijdrage van 10 miljard uit het fonds had aangevraagd, hard raken. Hiermee gaat een streep door de meeste plannen voor een schoner, gezonder en leefbaarder landelijk gebied met een sterke leefomgeving, die burgers en – zeker op termijn – ook boeren ten goede komen.

Miljardeninvesteringen in agrarische technologie om emissies te reduceren zonder de structurele oorzaken aan te pakken zijn geen adequate respons op de meervoudige uitdagingen waar onze samenleving nu voor staat. Het staat de ontwikkeling van een duurzaam, sociaal en toekomstbestendig platteland in de weg.

De belofte om opnieuw in Brussel te vragen om aanpassingen van de stikstofrichtlijnen is een loze belofte, die valse hoop wekt en echte oplossingen alleen maar langer uitstelt.

Grote opgaven

Ons land staat voor grote opgaven op het gebied van klimaat, energie, natuur en landbouw. Juist daarom is beleid en betrouwbaar bestuur dat meerdere jaren wordt doorgezet zo hard nodig voor de toekomst van Nederland. De opgaven op het gebied van klimaatverandering en natuurherstel blijven onverminderd bestaan.

Blijvende inzet

Wij blijven ons daar in Gelderland samen met onze leden en lidorganisaties voor inzetten. Als gezamenlijke Natuur en Milieufederaties bieden aan de nieuwe coalitie de uitgestoken hand om te komen tot oplossingen die wél leiden tot een gezonde en duurzame leefomgeving.