Brief aan Den Haag over noordtak Betuweroute

17 mei 2022

Brief aan staatssecretaris Heijnen

In Den Haag vinden op dit moment bestuurlijke overleggen plaats over de Goederencorridor Noordoost Europa ofwel de Betuweroute. De uitkomst van deze overleggen kan grote impact hebben op natuur en landschap in Oost-Nederland. Wij hebben daarom een brief gestuurd aan staatssecretaris Heijnen. Meerdere natuurorganisaties uit Oost-Nederland hebben de inhoud van deze brief onderschreven*. 

In de brief roepen we de staatssecretaris op om bestaande problemen met het goederenvervoer op te lossen zonder daarmee nieuwe problemen te creëren. Er moet een oplossing komen voor overlast en gevaar langs het bestaande spoor zonder dat er onherstelbare schade wordt toegebracht aan landschap en natuur in de regio.

We bepleiten daarom allereerst om de bestaande Betuweroute optimaal te benutten. Tevens wijzen wij op de doelstellingen van de EU-Green Deal. Volgens dit plan moet de circulaire economie in 2050 een feit zijn. De prognoses die nu worden gebruikt voor de Betuweroute gaan daar helemaal aan voorbij.

GEEN CHLOORTREINEN MEER

Sinds 2021 rijden geen gevaarlijke chloortreinen meer door Nederland, na een aanpassing in productieprocessen. Het kan dus wel, tonen we daarmee aan, dat bestaande problemen worden opgelost door breder te kijken dan alleen naar infrastructuur. We roepen op om deze aanpak ook nu maximaal toe te passen voor over nieuwe infrastructuur besloten wordt.

Je vindt de volledige brief aan staatssecretaris Heijnen hier.

* De inhoud van de brief is onderschreven door de Stichting Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Stichting Het Geldersch Landschap en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

 

Profiel Maarten Witberg

Maarten Witberg

Ruimte en gebiedsontwikkeling