A15: verlenging mogelijk zonder vernietiging van natuur

10 februari 2022

A15: verlenging mogelijk zonder vernietiging van natuur

Weer is een stikstofschandaal is blootgelegd: provincies verlenen vergunningen die leiden tot meer uitstoot van stikstof. Het CBS meldt dat de emissies in 2020 zijn gestegen met 4,5 procent. En dat terwijl de politiek het oplossen van het stikstofprobleem als topprioriteit heeft benoemd.

De verlenging van de A15 is een van de grote dossiers waar dit schuurt: juridisch moet het ‘kloppen’, daarom is ter compensatie stikstofuitstoot van boerderijen elders opgekocht. Met duurzame instandhouding van natuur heeft dit niets te maken, want voor de snelweg wordt het Natura 2000 gebied ‘Rijntakken’ opgeofferd. Niet omdat het niet anders kan, maar omdat op enig moment in dit decennialang voortslepende dossier is besloten dat het zo goedkoop mogelijk moet.

In ditzelfde gebied werd eerder de Betuwelijn aangelegd: met een tunnel onder het natuurgebied. Daar zouden we van kunnen leren.

 

INHOUDELIJK GOEDE KEUZES?
De kersverse minister voor Natuur en Stikstof vindt dat we de juridische randjes niet moeten opzoeken, maar inhoudelijk goede keuzes moeten maken. Maar áls we al van mening zijn dat verlenging van de A15 noodzakelijk is, dan is de variant met een tunnel de enige die inhoudelijk goed onderbouwd kan worden. Dan blijft namelijk het natuurgebied Rijntakken in stand en wordt het leefgebied van tal van soorten niet doorsneden. We behouden de rust en openheid die bij de grote rivieren hoort en die dit overvolle landje zo broodnodig heeft.

 

UNIEKE RIVIERGEBONDEN NATUUR
Het gaat om de Gelderse Poort, het rivierengebied van Rijn, Waal en IJssel: unieke riviergebonden natuur is hier ontstaan in de uiterwaarden. Er staat hier ooibos waar spreeuw, groene en grote bonte specht en bonte vliegenvanger van profiteren. Er leven vogels zoals de ooievaar, torenvalk en steenuil, maar ook bevers, kamsalamanders en vleermuizen. Het gaat bovendien om een stiltegebied.
Het aanleggen van een snelweg met een brug over maaiveld is onomkeerbaar. Natuur en landschap die hiermee verloren gaan, krijgen we niet meer terug.

De stikstofcrisis is ontstaan doordat we korte-termijn economische belangen zwaarder laten wegen dan bescherming van onze leefomgeving. Dat keert zich nu tegen ons: niet alleen omdat we vergunningen juridisch niet rond krijgen, maar bovenal omdat een duurzame samenleving onmogelijk is zonder natuurlijk kapitaal. Wanneer gaan we dat inzien?

Deze opiniebijdrage verscheen in dagblad Trouw op 10 februari 2022.

Tags: