17 energieboswachters certificaat

17 Energieboswachters erbij

Gelderland is 17 energieboswachters rijker, nadat zij de training Energieboswachter succesvol hebben afgerond.

8 juni 2023

Op een feestelijke slotbijeenkomst in Nijmegen presenteerden de cursisten hun praktijkopdracht en ontvingen vervolgens hun energieboswachter-certificaat.

Als burgerexperts kunnen de energieboswachters conceptplannen voor wind- en zonneparken beoordelen op ecologische kwaliteit en helpen de plannen te verbeteren.

Natuurinclusieve energietransitie

Het opwekken van energie uit zon en wind is noodzakelijk om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Zonneparken en windmolens vragen echter veel ruimte en leggen druk op de bodem, het water en het dierenleven. De energieboswachters leerden tijdens een cursus hoe je bij het ontwerp van een wind- of zonnepark de belasting voor de natuur minimaliseert en daarbij zelfs extra ruimte voor de natuur kan creëren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor waterpoeltjes, schuilplaatsen voor kleine dieren en inheemse begroeiing met het juiste beheer. Op deze manier werken we aan een natuurinclusieve energietransitie.

Onze collega Alex: “De energieboswachters zijn vaak al actief in lokale natuurgroepen of energiecoöperaties en kennen dus het gebied. Het is voor gemeenten en ontwikkelaars interessant om die kennis te benutten, om tot een zorgvuldige locatiekeuze en -inrichting te komen. Dat kan ook bijdragen aan betere acceptatie van het project.”

Ecologische kwaliteit

Kersverse energieboswachter Jos van Betuw uit Lingewaard, actief bij Lingewaard Natuurlijk, beaamt dat: “Met deze kennis kan ik zon- en windprojecten voortaan beter beoordelen op ecologische kwaliteit en advies geven voor verbeteringen. Ik kan ook gerichter inbreng geven voor vernieuwing van het gemeentelijk biodiversiteitsbeleid. Hopelijk leidt dat tot betere plannen!”

Energieboswachters in Gelderland

Dit is de tweede lichting Energieboswachters in Gelderland. Vorig jaar rondden 22 mensen de cursus af. Zij hebben de afgelopen periode meegedacht bij projecten voor duurzame energie in o.a. Overbetuwe, Bronckhorst, Lochem en regio Noordoost-Veluwe. In heel Nederland zijn inmiddels 250 Energieboswachters actief.