Webinar: Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Webinar: Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

28 november 2023
19:30 - 21:00

  • Organisatie: Natuur en Milieu Gelderland
  • Inschrijven bij: Meld je aan via onderstaand formulier

Webinar: Vitaal Landelijk Gebied Gelderland

Jouw inbreng telt!

Integrale gebiedsgerichte aanpak

In het programma Vitaal Landelijk Gebied Gelderland (VLGG) legt de provincie Gelderland vast hoe zij de wettelijke doelen op het gebied van natuurherstel, klimaat en water wil behalen, in samenhang met een passend toekomstperspectief voor de landbouw. Het programma is de Gelderse uitwerking van het omvangrijke Nationaal Programma Landelijk Gebied (NLPG). De rijksoverheid en provincies streven naar een combinatie van landelijk geldende (‘generieke’) maatregelen en integrale gebiedsgerichte aanpakken.

Grote uitdagingen

In onze provincie met veel kwetsbare natuur, veel opgaven rond water en droogte en een omvangrijke intensieve veehouderij vergt dit een forse omslag. Dat gaat velen raken en vraagt een gezamenlijke inzet. In het VLGG worden drie deelgebieden onderscheiden met eigen kenmerken: Achterhoek en Liemers, Veluwe en valleien, en het Rivierengebied. Op 20 december 2022 hadden we een eerste ledenavond over dit programma. Sindsdien heeft de provincie een groot aantal ‘bouwstenen’ laten uitwerken en inmiddels worden de contouren van het programma VLGG duidelijker.

Wat kun je verwachten

  • Hoor van de provincie zelf hoe Gelderland streeft naar een integrale aanpak van natuur, water, klimaat en landbouw
  • Krijg inzicht in de bouwstenen die de provincie heeft ontwikkeld
  • Denk mee over voorgestelde maatregelen en over de voorwaarden voor succesvolle gebiedsprocessen

Inschrijving webinar gesloten