Studiemiddag: Ruimtelijke inrichting Gelderland

Studiemiddag: Ruimtelijke inrichting Gelderland

7 juli 2023
13:30 - 17:00

  • Organisatie: Natuur en Milieu Gelderland
  • Meer informatie: Maarten Witberg

Studiemiddag: Ruimtelijke inrichting Gelderland

Weerdjesstraat 168, Arnhem, Netherlands

Exclusief voor onze leden

Aanmelding: Gesloten (vol)
Datum: Vrijdag 7 juli
Tijd: 13:30 – 17:00 (inloop vanaf 13:00)
Locatie: Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem (route)
Ter voorbereiding: De vier scenario’s met het hoofdrapport Ruimtelijke Verkenning 2023 (pdf) en de opgaven waar de provincie zich voor ziet geplaatst Ruimtelijk Perspectief  Gelderland (pdf).

Aanleiding

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in maart van dit jaar de Ruimtelijke Verkenning 2023 gepubliceerd. Hierin staan vier mogelijke scenario’s voor de aanpak van de grote opgaven voor verduurzaming, klimaat en leefomgeving (https://themasites.pbl.nl/scenarios-inrichting-nl2050).

Het provinciebestuur neemt deze nazomer belangrijke beslissingen over de ruimtelijke inrichting van Gelderland.

We vinden het belangrijk dat onze leden input leveren op deze processen en besluitvorming. Daarom organiseren wij deze studiemiddag, in samenwerking met het PBL en de provincie.

Opzet studiemiddag

Rienk Kuiper, één van de opstellers van de Ruimtelijke Verkenning 2023 zal vertellen hoe de scenario’s tot stand zijn gekomen en hoe we ze kunnen gebruiken voor Gelderland. Vanuit de provincie zal iemand aanwezig zijn om jullie vragen te beantwoorden.

We gaan samen aan de slag. Wij zorgen voor kaarten van de provincie, stiften en flipovers, zodat jullie eigen scenario’s voor Gelderland kunnen tekenen.

Het resultaat van deze middag gaan we aanbieden aan de provincie.

Programma

13:00 Inloop

 

13:30 Opening door Petra Souwerbren (Natuur en Milieu Gelderland)

 

13:45 Presentatie ruimtelijke verkenning door Rienk Kuiper (Planbureau voor de Leefomgeving)

Rienk geeft een toelichting op de ruimtelijke verkenning 2023 en de vier landelijke scenario’s daaruit (Groen land, Mondiaal ondernemend, Snelle Wereld, Regionaal geworteld). Hij zal vertellen hoe we dezen kunnen vertalen naar de Gelderse situatie en wat we ermee kunnen doen als vereniging.

 

15:00 Groepswerk

De scenario’s gaan uit van verschillende maatschappijbeelden, die mogelijk dichtbij, mogelijk mijlenver afstaan van het maatschappijbeeld dat we zelf hebben, als individu en misschien als vereniging.

De scenario’s dagen ons uit:

  • In een scenario dat ons aanspreekt benoemen we de kwetsbaarheden en hoe we anderen kunnen motiveren voor ons verhaal.
  • In een scenario dat ons niet passend lijkt, zoeken we naar wegen om onze doelen alsnog te bereiken.

Ter oriëntatie op de scenario’s en het verhaal erachter, zie https://themasites.pbl.nl/scenarios-inrichting-nl2050 en het hoofdrapport Ruimtelijke Verkenning 2023 (pdf).

 

Hoe wilt ú dat Gelderland er uit ziet?

  • Gebruik schetspapier, kaart en stiften om het ideale Gelderland te ontwerpen met als uitgangspunt het scenario van de groep.
  • Houd rekening met de vele ruimtelijke ambities en opgaven, het is niet vrijblijvend. Wat niet lukt in Gelderland, moet elders opgelost worden. Voor een overzicht van de ruimtelijke opgaven waar de provincie zich voor ziet geplaatst, zie Ruimtelijk Perspectief Gelderland (pdf).

 

Wat vraagt u van ons (nieuwe) provinciebestuur?

  • Geef drie boodschappen voor politiek en bestuurders.

 

16:30 Pitchen en afsluiting

 

17:00 Afsluitend drankje