Lezing Meino Smit in Groesbeek: Naar een duurzame landbouw in 2040

Lezing Meino Smit in Groesbeek: Naar een duurzame landbouw in 2040

27 oktober 2023
14:00 - 16:30

  • Organisatie: Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal
  • Inschrijven bij: Vanwege het beperkt aantal plaatsen aanmelden bij: lezing@wmg-groesbeek.nl
  • Meer informatie: lezing@wmg-groesbeek.nl

Lezing Meino Smit in Groesbeek: Naar een duurzame landbouw in 2040

Reestraat 2, 6562 LK Groesbeek, Netherlands

Hoe duurzaam is de nederlandse landbouw?

In het kader van haar 50 jarig bestaan organiseert de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal een lezing over de Nederlandse landbouw. Meino Smit is biologische akkerbouwer en in 2018 gepromoveerd aan de Wageningen universiteit op het onderwerp ‘De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw 1950-2015-2040’.

De Nederlandse landbouw wordt gezien als één van de productiefste en efficiëntste ter wereld. Smit heeft aangetoond dat daar grote vraagtekens bij te zetten zijn. Vaak wordt alleen gekeken naar de opbrengst per hectare, maar als je het (externe) landgebruik meetelt dat elders nodig is, wordt het plaatje veel minder rooskleurig en blijft er van die efficiëntie weinig over. Voor het energiegebruik geldt dat in nog extremere mate. Dat is enorm hoog geworden, zeker als je ook het externe energiegebruik meeneemt. De nadelige gevolgen voor natuur en milieu van ons landbouwsysteem zorgen voor toenemende maatschappelijke kosten. Daar komt nog bij dat het voor veel boeren in financiële zin helemaal niet voor de wind gaat: ze stoppen of hebben geen opvolger.

Volgens Meino Smit is de landbouw in deze vorm niet meer houdbaar en moet het systeem om echt te verduurzamen en te voldoen aan internationale (klimaat)afspraken volledig op de schop. Hij geeft een aanzet tot een nieuw perspectief juist met meer boeren.

Na de inleiding door Meino Smit is er volop gelegenheid voor vragen en discussie. Na afloop sluiten we af met een drankje. Vanwege het beperkt aantal plaatsen aanmelden bij: lezing@wmg-groesbeek.nl