Help mee struiken planten voor koeien

Help mee struiken planten voor koeien

1 maart 2024
13:00 - 15:30

  • Organisatie: Platform Natuurinclusieve Landbouw ism SLG
  • Inschrijven bij: Via de knop naar het formulier op de website van SLG

Help mee struiken planten voor koeien

Zeddam, Netherlands

Buitenwerkdag biologische boerderij Zeddam

Help mee struiken planten voor koeien

Op vrijdag 1 maart organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een aanplantmiddag bij de melkveehouderij van de familie Evers-van Schriek in Zeddam. Samen met vrijwilligers gaan ze een bosje inplanten. De werkdag duurt van 13.00 tot 15.30 uur. We beginnen met koffie/thee en uitleg. Help mee en meld je snel aan!

Wendy Evers en Koen van Schriek runnen (samen met de kinderen) een biologisch melkveebedrijf in Zeddam. Vorig jaar verrees er een ronde vrijloopstal voor de melkkoeien. Hierin lopen de koeien vrij in stro. Het idee daarachter is een goede mestsoort voor het voeden van de bodem en ook een hoog dierwelzijn. Het nieuwe onderkomen wordt echter zo min mogelijk gebruikt, dat wil zeggen, als het even kan graast het vee in de wei.

Voederhagen voor koeien

Het gezin wil het bedrijf graag verder aankleden met de aanleg van natuurelementen. SLG heeft hiervoor een plan gemaakt. Wendy Evers en Koen van Schriek lichten toe: “Wanneer het vee straks zelf wat zou kunnen rondstruinen langs een voederhaag of van een wilg kan eten als het pijnstilling nodig heeft. Wanneer we minder of geen mineralen van elders hoeven betrekken maar de koe het zelf kan vinden.”

Buitenwerkdag Zeddam

Dit is één van de buitenwerkdagen waarvoor Koen en Wendy bewoners uit de buurt uitnodigen. Het worden gezellige dagen waar iedereen elkaar leert kennen én wat leert over landbouw, landschap en natuur. Het doel is uiteindelijk om een groepje vrijwilligers bij elkaar te krijgen dat eens in de zoveel tijd mee wil komen helpen op de boerderij.

Aanmelden buitenwerkdag