Bijeenkomst Omgevingsvisie Gelderland

Bijeenkomst Omgevingsvisie Gelderland

31 mei 2024 - 31 mei 2024
13:00 - 17:00

  • Organisatie: Natuur en Milieu Gelderland
  • Kosten: gratis
  • Meer informatie: Maarten Witberg

De provincie gaat de Omgevingsvisie Gelderland actualiseren. Daar gaan we input op leveren. We nodigen je uit om daarbij mee te denken, op vrijdagmiddag 31 mei in Arnhem.

Wat is de omgevingsvisie?

In de nieuwe omgevingswet zijn omgevingsvisies leidend voor ruimtelijke ontwikkelingen. In de omgevingsvisie worden belangen van alle verschillende ontwikkelingen tegen elkaar afgewogen.

Waar moeten we dan aan denken? 

Het gaat dan over zulke diverse ontwikkelingen als de verstedelijkingsopgave, ‘groene uitloopgebieden’, natuurherstel, verkeer, vervoer, recreatie, circulaire economie, klimaatadaptatie, basiskwaliteit natuur en biodiversiteit, schoon en voldoende water, duurzame landbouw, reductie stikstofuitstoot en natuurinclusief denken en doen bij burgers, bestuurders en bedrijven.

Raadplegen van onze achterban

Begin dit jaar hebben we jullie geraadpleegd over het onderwerp recreatie en toerisme, tijdens online bijeenkomsten voor de regio’s Veluwe, Achterhoek/Liemers en Rivierenland. Naar aanleiding daarvan hebben we bij de provincie een lijst speerpunten ingediend.

Op 31 mei gaan we jullie opnieuw raadplegen. Ditmaal niet online, maar op locatie en met een interactief programma over opgaven en oplossingen. Als resultaat van de middag streven we naar een lijst met speerpunten en vragen voor de provincie.

Er zijn ambtenaren van de provincie aanwezig zijn om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Participatie

De resultaten vormen onderdeel van de participatie, zoals bedoeld in de nieuwe omgevingswet.

Daarna is het natuurlijk van belang om te volgen wat er gebeurt met onze inbreng. Begin 2025 wordt de omgevingsvisie gepubliceerd. We zullen dan samen met jullie kijken of we onze inbreng herkennen. En onszelf de vraag stellen wat de visie betekent voor wat we lokaal kunnen doen en hoe we daarbij als vrijwilligers(organisaties) kunnen samenwerken.

Deelname op 31 mei is gratis en staat open voor alle Gelderlanders met een warm hart voor een groene, gezonde en mooie provincie. Je bent van harte welkom!

De locatie zal in Arnhem zijn nabij het station. Programma en precieze locatie volgt nog.

Meedenken?

Aanmelden kan hier.

Terug naar agenda

Bijeenkomst Omgevingsvisie Gelderland

Arnhem, Netherlands