De Nacht van de Veluwe 2022

De Nacht van de Veluwe

Naast de activiteiten voor het publiek organiseerde Natuur en Milieu Gelderland in Ugchelen een bijeenkomst speciaal voor gemeenten en recreatieondernemers rondom de Veluwe. Het doel was om samen te kijken hoe we lichtvervuiling rond dit natuurgebied kunnen beperken.

Het was een inspirerende bijeenkomst. Van ecoloog Kamiel Spoelstra leerden we dat kunstlicht nadelige effecten heeft op veel soorten die op de Veluwe leven, zoals vleermuizen, vogels en nachtvlinders. Pepijn Lijklema liet ons, aan de hand van zijn ervaring met het lichtbeleid op Texel, zien dat meer verlichting zeker niet in elke situatie veiliger is en dat er op een slimme manier veel energie bespaard kan worden.
Zou het niet prachtig zijn om op de Veluwe de nacht weer echt donker te maken? Wij gaan er de komende tijd mee aan de slag.

Nacht van de Veluwe in Ugchelen. Foto: Eke Kuiper