Natuur en Milieu Gelderland

Samen voor
een mooi en duurzaam
Gelderland

Natuur en Milieu Gelderland staat voor een aantrekkelijk landschap, een rijke biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor nu en voor generaties na ons.

Natuur en Milieu Gelderland is een vereniging voor iedereen met een hart voor Gelderland.

Wie zijn we en wat doen we?

In drie minuten een inspirerende samenvatting van onze inzet voor een mooi en duurzaam Gelderland.