Skip navigation MENU

Word lid

Alleen met steun van onze leden en donateurs kunnen wij ons werk als onafhankelijke organisatie blijven doen. Geef je ook om een mooi en duurzaam Gelderland? Word lid van Natuur en Milieu Gelderland! Voor € 25 per jaar (meer mag ook) ben je al lid. Voor een organisatie is het lidmaatschap € 50 per jaar.

meer info voor particulieren

Als lid heb je bij ons een streepje voor:

  • stemrecht op onze ledenvergaderingen
  • uitnodigingen voor cursussen en excursies
  • gratis gebruik van onze Helpdesk
  • Onze Seizoensbrief in je brievenbus

De lidmaatschapsvoorwaarden uit onze statuten kun je hier nalezen.
* zolang de voorraad strekt

meer info voor organisaties

Je kunt je bij Natuur en Milieu Gelderland aansluiten als:

  • je organisatie in Gelderland is gevestigd of daar aantoonbaar actief is;
  • je organisatie de doelen van Natuur en Milieu Gelderland onderschrijft;
  • je organisatie zich bezighoudt met natuur, landschap, milieu, klimaat, duurzame energie, duurzame samenleving of andere soortgelijke onderwerpen.

Het bestuur van Natuur en Milieu Gelderland besluit over definitieve toelating van je organisatie.
Voor organisaties die de contributie niet kunnen betalen, is het mogelijk om een verlaging van het tarief of dispensatie aan te vragen.
De lidmaatschapsvoorwaarden uit onze statuten kun je hier nalezen.

aanmelden als individueel lid


aanmelden als organisatie