Skip navigation MENU

Zienswijze waterbeheerprogramma Rijn en IJssel

Geplaatst op 23-09-2021 in Nieuws.

In het Waterbeheerprogramma (WBP) van Waterschap Rijn en IJssel staan te weinig concreet geformuleerde doelen. Dat brengen we naar voren in de zienswijze die we samen met Natuurmonumenten, het Geldersch Landschap en IVN regio Oost hebben ingediend.

De globale ambities van het WBP zijn goed, maar het wordt pas spannend als er maatregelen aan gekoppeld gaan worden. Voor veel opgaven is de urgentie groot én maatschappelijk veel breder ingedaald dan ten tijde van het eerdere WBP uit in 2013. Denk aan de landbouwtransitie, klimaatdoelen en biodiversiteitsherstel.

Concrete doelen nodig

Daarom is nu vooral krachtige sturing nodig, met een goed functionerend watersysteem als belangrijk uitgangspunt. Dat vereist een zelfbewust waterschap, en meer concreet afrekenbare doelen en maatregelen voor korte en langere termijn.

We roepen Waterschap Rijn en IJssel dan ook op om doelen alsnog minder vrijblijvend te formuleren. Hoeveel hectare is in 2027 klimaatrobuust ingericht, hoeveel kilometer is aangepakt volgens de kaderrichtlijn water, met hoeveel procent is de biodiversiteit waterschapsterreinen toegenomen? Op die manier kan het waterschap zelf ook beter monitoren op het halen van de gestelde doelen.

Je kunt de volledige zienswijze hier downloaden.
De bijbehorende bijlage, ‘Verdroging in de Achterhoek’, vind je hier.

 

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.