Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Zienswijze natuurvergunning Vliegveld Lelystad

Geplaatst op 25-03-2021 in Nieuws.

Op 25 maart hebben we een zienswijze ingediend tegen verlening van een natuurvergunning voor Lelystad Airport. De zienswijze is ingediend namens Natuurmonumenten, Red de Veluwe, Geldersch Landschap, Gelders Particulier Grondbezit en Natuur en Milieu Gelderland.

We gaan in op de vlieghoogtes en de negatieve effecten daarvan op Natura-2000gebieden. In het bijzonder vragen we aandacht voor laagvliegen en het effect op vogels. We stellen ter discussie dat het project in delen is geknipt zodat niet de totale effecten worden beoordeeld. Ook zijn we van mening dat een ADC-toets had moeten plaatsvinden. Verder gaan we in op onjuiste stikstofberekeningen en het onvoldoende meerekenen van stikstofdepositie van verkeer.

Het ministerie komt naar verwachting voor de zomer met een reactie op alle ingediende zienswijzen.

Je vindt de zienswijze hier.

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.