Samen voor een mooi en duurzaam Gelderland

Skip navigation MENU

Mede-ondertekening isolatiemanifest West-Betuwe

Geplaatst op 03-11-2022 in Nieuws.

De ChristenUnie West-Betuwe stelde een lokaal Isolatiemanifest op en vroeg ons om dit te ondertekenen. Dat deden we graag. Want, motiveerde Petra Souwerbren: “Isolatie is een belangrijke stap in de zo noodzakelijke energietransitie: het vermindert direct het gebruik van fossiele brandstoffen en ook de hoeveelheid energie die we duurzaam moeten opwekken. Beginnen met het isoleren van slecht geïsoleerde huizen levert voor mensen en voor klimaat direct zeer gewenst resultaat.”

Els Sytsma ondertekende namens Petra Souwerbren het isolatiemanifest. Rechts op de foto Anne van Rossum van ChristenUnie West-Betuwe.

Onder het motto sneller, slimmer en socialer isoleren geeft het isolatiemanifest zes actiepunten waarmee ze het college aanmoedigen om snel werk te maken van de lokale isolatieaanpak.

1. Bereid de ambtelijke organisatie voor op de zak geld die het rijk in 2023 beschikbaar stelt om woningen in de gemeente te isoleren

2. Focus je op de slechtst geïsoleerde huizen en de mensen met de grootste energiearmoede

3. Zorg voor een ontzorgende ‘van straat naar straat’ aanpak

4. Betrek de energiecoaches van de gemeente bij de ontwikkeling van het lokale isolatie programma

5. Zet in op biobased- en klimaatvriendelijke isolatiemateriaal

6. Sla de handen ineen met het lokale bedrijfsleven om een succesvolle uitvoering van het programma te kunnen verzorgen

Els Sytsma
Els Sytsma
Els houdt jullie via de website en social media op de hoogte van nieuws en achtergronden rondom natuur en milieu in Gelderland. Ook houdt ze de agenda van de Provinciale Staten in de gaten, om waar nodig belangrijke input te leveren voor duurzame besluitvorming.