Integrale visie op landschapsontwikkeling nodig

Integrale visie landschapsontwikkeling nodig

De provincie staat voor grote ruimtelijke veranderingen. De Provinciale Staten spreekt daarover in het kader van de actualisatie Omgevingsverordening.

18 oktober 2023

Het onderwerp landschap en ruimtelijke inrichting is zó veelomvattend, dat het risico bestaat dat er vooral naar deelonderwerpen wordt gekeken. De samenhang kan zomaar uit het oog verloren worden, terwijl daar de risico’s én de kansen op succes liggen.

Daarom benadrukten we in onze maandelijkse nieuwsbrief aan Provinciale Staten het belang van een integrale visie op landschapsontwikkeling.

Er is sprake van een groot aantal bestaande beleidscategorieën en beleidslijnen: de Gelderse Streken, de streekgidsen, de stilte- en donkertegebieden, de Nationale landschappen, de Groene Ontwikkelingszones en de cultuurhistorisch waardevolle structuren zoals de Limes en de Waterlinies.

Een samenhangende visie zal zijn nut bewijzen in de op stapel staande gebiedsprocessen in het kader van VLGG en de verdere uitwerking van het ruimtelijk voorstel.

Positief in de actualisatie Omgevingsverordening:

We zijn wel blij dat:

  • er nu voor de hele provincie kenmerkende kwaliteiten van het landschap benoemd en beschermd worden.
  • onze suggestie is overgenomen: leg in ontwikkelingsplannen de maatregelen voor versterking van het landschap vast, zodat realisatie verzekerd is. Uit de reactienota maken we op dat hiervoor een handreiking voor gemeenten komt. Daarin wordt opgenomen dat gebruiksfuncties kernkwaliteiten moeten versterken.

Je vindt hier onze volledige brief aan Provinciale Staten van 16 oktober 2023.