Ledenavond Gebiedsaanpak Landelijk Gebied (online)

Ledenavond Gebiedsaanpak Landelijk Gebied (online)

20 december 2022
19.30 uur - 21 uur

  • Organisatie: Natuur en Milieu Gelderland
  • Kosten: Gratis (voor leden)

Exclusief voor lidorganisaties en leden! Nog geen lid? Klik hier. 

Op 10 juni jl publiceerde minister Van der Wal de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het beruchte ‘stikstofkaartje’ hierin leidde tot tal van demonstraties en tot de benoeming van Remkes als bemiddelaar namens het kabinet.

Het voorgenomen programma NPLG is gericht op het behalen van de doelen voor stikstof, in combinatie met doelen voor water en klimaat. In grote lijnen is bekend wat er moet gebeuren. De uitwerkingzou gepubliceerd worden op 11 november, maar het kabinet heeft dit uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over het landbouwakkoord dat Remkes heeft geadviseerd. Intussen geldt nog wel de deadline van juli 2023 waarop plannen bij het Rijk moeten worden ingediend.

Wat ook duidelijk is: de maatregelen moeten in een ‘gebiedsgerichte aanpak’ worden uitgewerkt. Het Rijk gaat met de provincies afspraken maken over de kaders. De provincies gaan de regie voeren over de gebiedsgerichte uitwerking.

Provincie Gelderland is volop met haar eigen voorbereidingen bezig. Er zijn rapporten voor natuurherstel en een Veluwe-arrangement in de maak, er komt een landbouwperspectiefnota en enkele gebieden zijn al met hun uitwerking bezig.

BOTSENDE BELANGEN

Het is evident dat deze integrale, gebiedsgerichte aanpak van groot belang is voor natuur en landschap in Gelderland. Het is ook duidelijk dat er stevig onderhandeld zal worden over botsende belangen. De ambities tot 2030 en verder worden in deze aanpak verankerd.

Natuur en Milieu Gelderland wil met de lidorganisaties en leden bespreken hoe wij als organisatie en leden samen een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsprocessen en vooral aan het resultaat ervan. En wat hebben we nodig om die effectieve rol te kunnen nemen?

We starten de bijeenkomst met presentaties over de stand van zaken bij het Rijk, de provincie, in regio Food Valley en enkele lokale gebieden.

Vervolgens bespreken we met elkaar wat onze toegevoegde rol als organisatie ter ondersteuning van onze lokale groepen zou moeten zijn, en hoe we die vorm kunnen geven.

 

Terug naar agenda

Ledenavond Gebiedsaanpak Landelijk Gebied (online)